• KONE Sverige

Vår branschledande förebyggande underhållsmetod

KONE Modular Based Maintenance™ är en av grundpelarna i vårt engagemang för att din hiss, rulltrappa, rullband, port och automatiska dörr alltid ska fungera med säkerhet och prestanda av toppklass. Detta har blivit den nya globala standarden för förebyggande underhåll.

KONE Sustainability Report 2015

KONE Modular Based Maintenance

Metoden bygger på anpassade underhållsplaner för varje enskild byggnad och utrustning, där hänsyn tas till hissen, rulltrappan eller dörrens driftmiljö och användning, dess teknikplattform och de lokala regulatoriska kraven. Utifrån detta skapar vi en underhållsplan som är avsedd att förlänga utrustningens livslängd och skydda värdet i din investering.

 • Tack vare KONE:s förebyggande underhållsprogram kan fel upptäckas och åtgärdas redan innan de leder till driftstopp
 • En unik underhållsplan skapas för varje plats och hiss, rulltrappa eller automatiska dörrUnderhåll utförs för varje teknisk utrustningsmodul med regelbundna intervaller
 • Ger prestanda och säkerhet och minimerar hissens, rulltrappans eller dörrens driftstopp
 • Säkerställer att utrustningen underhålls i enlighet med alla gällande bestämmelser och standarder

Viktiga fördelar

Bild
Slutanvändarsäkerhet
 • Slutanvändarens säkerhet har alltid högsta prioritet vid våra underhållstjänster
 • Hissen, rulltrappan och dörren överensstämmer med samtliga gällande säkerhetsstandarder och bestämmelser
 • Trygghetstelefonen KONE Voice Link™ ger möjlighet till tvåvägskommunikation mellan hissen och vår kundtjänstpersonal
Kvalitet
 • Globala standarder och kvalitetskontroller för underhåll
 • Globala underhållsprocesser och metoder
 • En unik underhållsplan som bygger på tekniska egenskaper, användning, miljö och kundens behov

Kundfokus

 • Omedelbar tillgång till vår kundtjänst
 • Korta svarstider på serviceförfrågningar
 • Förutsebarhet i underhåll och utrustningens prestanda
 • Minimerad avbrottstid på grund av driftstopp för hissen, rulltrappan och automatiska dörren

Förfrågan om serviceoffert

Du kan skicka en förfrågan om att få en serviceoffert från oss utan att du förbinder dig till något

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site