MILJÖINFORMATION

I enlighet med artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) vill KONE Corporation och dess dotterbolag (kollektivt ”KONE”) härmed informera sina kunder om förekomsten av ämnen i den aktuella kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande i vissa KONE-artiklar.

KONE strävar ständigt efter att avlägsna särskilt farliga ämnen (SVHC) från sina artiklar. Observera dock att utifrån tillgänglig information och baserat på uppgifter från våra leverantörer innehåller följande KONE-artiklar som levereras till EU SVHC-ämnen i en koncentration över 0,1 viktprocent:

Bly (CAS-nr 7439-92-1):

 • Påfyllnadsbitar av bly som används i motvikter till KONE MonoSpace 700™- och KONE TranSys™-hissar med låg schakttoppshöjd eller med mycket lite utrymme för motvikten
 • Blybatterier i alla hissar
 • Vissa elektriska och elektroniska artiklar i kretskort, drivmoduler och nätaggregat i KONEs elektrifieringslösningar
 • Vissa hisskorgsfläktar
 • Vissa fångapparatstätningar i hissar
 • Vissa bussningar och brickor i hastighetsbegränsare och fångapparater i hissar
 • NTC-termistorer i hissmaskineristatorer
 • Vissa strömbrytare i hissar
 • Kontaktstift i vissa gränsbrytare i hissar
 • Vissa tröskelprofiler och lister i hissar
 • Jordskenor i hissar
 • Distansbultar i nödbromsöppningsenheter i hissar
 • Gängade inlägg i vissa kortskenor och distanser i hissar
 • Kontakter för vissa eluttag i hissar
 • Motviktslinklämmor, bultar och bussningar i vissa utrymningsanordningar i hissgropen
 • Cylindrar och mikronycklar i vissa nyckelbrytare i korgtryckknappstablån
 • Blyinlägg i KONE hermetiskt tät dörr 30 och 30I_R
 • Vissa förskruvningar
 • Bakteriedödande lampa inuti luftrenare i hiss
 • Vissa nätaggregat

1, 2-dimetoxyetan (CAS nr 110-71-4):

 • Litiumknappcellsbatterier på vissa kretskort
 • Vissa minneskretskort

Alkaner, C14-17, klor (CAS nr 85535-85-9):

 • Vissa ledningar och kablar i KONEs elektrifieringslösningar

Blymonoxid (blyoxid) (CAS nr 1317-36-8):

 • Vissa artiklar på kretskort (till exempel zenerdioder, motstånd, resonatorer, kristaller)

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS No. 13560-89-9):

 • Vissa induktorer på kretskort

4,4'-isopropylidenedifenol (CAS nr 80-05-7):

 • Vissa minneskretskort på kretskort

Kadmiumoxid (CAS nr 1306-19-0):

 • Vissa reläer på kretskort

Diborontrioxid (CAS nr 1303-86-2):

 • Vissa kristaller på kretskort

Hexahydrometylfenalhydrid (CAS nr 25550-51-0):

 • Vissa lysdioder på kretskort

Blynitrat (CAS nr 10099-74-8):

 • Vissa kontakter på kretskort

Blytitanzirkoniumoxid (CAS nr 12626-81-2):

 • Vissa resonatorer på kretskort

Kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonat (CAS nr 29420-49-3):

 • Vissa chokar på kretskort

Orangemönja (blytetroxid) (CAS nr 1314-41-6):

 • Vissa resonatorer på kretskort

Borsyra (CAS nr 10043-35-3):

 • Vissa resonatorer på kretskort

2-metylimidazol (CAS nr 693-98-1):

 • Vissa reläer på kretskort

4-tert-butylfenol (CAS nr 98-54-4)

 • Vissa sensorer

Dekametylcyklopentasiloxan (CAS nr 541-02-6)

 • Vissa sensorer
 • Vissa brytare i kretskort

Dodekametylcyklohexasiloxan (CAS nr 540-97-6)

 • Vissa sensorer
 • Vissa brytare i kretskort

Imidazolidin-2-tion (2-imidazolin-2-tiol) (CAS nr 96-45-7)

 • Vissa sensorer
 • Vissa gränsbrytare

Blytitantrioxid (CAS nr 12060-00-3)

 • Vissa nätaggregat
 • Vissa sumrar inuti larmenheter

Oktametylcyklotetrasiloxan (CAS nr 556-67-2)

 • Vissa brytare i kretskort

De nämnda artiklarna utgör ingen säkerhetsrisk för kunder eller slutanvändare vid normala användningsförhållanden, förutsatt att utrustningen används enligt KONEs instruktioner och artiklarna kasseras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser.

Denna information kontrolleras regelbundet för att vara i linje med den senaste kandidatlistan. Innehållet uppdaterades senast den 17.01.2024.

Miljöinformation

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site