WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Inget föreslaget land kunde hittas

Visit country site

Till toppen av sidan

Säkerhet uppnås genom samarbete

Säkerheten involverar alla, från teknologi- och underhållsleverantörer till fastighetsägare och de som använder utrustningen. Vi har globala policyer, processer och riktlinjer för att se till att vår och våra underleverantörers verksamhet organiseras och utförs på ett strukturerat sätt som är likadant över hela världen.

Alla som använder en hiss eller rulltrappa måste vara medvetna om sitt eget beteende och exempelvis hålla barn i handen i rulltrappor inte blockera hissdörrar som håller på att stängas.

Fastighetsägare och underhållsleverantörer ansvarar för att säkerställa att utrustningen underhålls på ett professionellt sätt och att den är i gott skick.

Se våra filmer om hissmyter

Här ger KONEs säkerhetschef Fredrik Gustafsson svar på vanliga myter om hissar.

Ladda ner broschyrer om säkert användande av hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar

Barn och säkerhet

Du minns det du lär dig som barn. Därför ser KONE barn som en viktig målgrupp när det gäller utrustningens säkerhet.

Förbättrad säkerhet för våra anställda

Vi på KONE sätter fokus på att säkerställa att alla våra anställda har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Alla medarbetare får utbildning på allmän nivå i hälsa och säkerhet som komplement till den utbildning som berör deras respektive befattningar och arbetsuppgifter.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)