Bostadsrättsföreningars ansvar | KONE

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen för hissen?

Bild

Bostadsrättsföreningars ansvar | KONE

Bostadsrättsföreningars ansvar | KONE

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen för hissen?

- Vi rekommenderar att fastighetsägaren väljer en kompetent leverantör för service och att modernisering och underhåll utförs regelbundet, säger Lennart Strandman.

Hissen är något som få boende tänker på så länge den fungerar. En trasig eller dåligt fungerande hiss kan däremot ge upphov till mycket irritation och även konkreta problem, då många människor idag är helt eller delvis beroende av hiss. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är ansvariga för hissen.

I Sverige finns cirka 120 000 hissar. Många av dessa finns i fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar. Det som reglerar hur hissen ska skötas, besiktas och vilka krav som finns vid modernisering beskrivs i Boverkets föreskrift H14.

- Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att hissen i en byggnad fungerar och uppfyller de aktuella säkerhetskraven, säger Lennart Strandman, teknisk säljchef på KONE. Hissen ska besiktigas av ett oberoende auktoriserat besiktningsföretag varje år.

I praktiken innebär föreskriften att hissar delas in i tre grupper:

  • Hissar som är tillverkade efter 1998, då de uppfyller samtliga säkerhetskrav.
  • Hissar i fastigheter med arbetslokaler måste från 31 december 2012 ha säkerhetsuppgraderats. Föreskriften kräver i huvudsak att hissen förses med korgdörr eller motsvarande skydd samt att den får tillgänglighetsförbättringar, som talande våningsvisare och nödtelefon.
  • Övriga hissar ska uppfylla samma krav som hissar i fastigheter med arbetslokaler i det fall de moderniseras, det finns dock ännu inget datum för när detta måste vara genomfört.

Rätt skötsel
God skötsel och service är inte bara ett krav. Undermålig service kan innebära risker för användarna, långdragna driftstopp och reparationer samt oförutsedda kostnader.

- Vi rekommenderar att fastighetsägaren väljer en kompetent leverantör för service och att modernisering och underhåll utförs regelbundet, säger Lennart Strandman.

Serviceföretaget ska även ha dokumenterade rutiner för brister och avvikelser. De ska också journalföra allt utfört underhåll. Elsäkerhetsverkets föreskrifter kräver att den som utför elektriska arbeten ska ha dokumenterad kunskap, behörighet och de tillstånd som krävs.

- Det kan vara bra att känna till att motsvarande regler för underhåll och besiktning av hissar också gäller för motordrivna garageportar, vilket är något som många inte känner till, säger Lennart Strandman.

Lång planeringshorisont

Uppskattningsvis är över hälften av alla hissar i Sverige mer än 25 år gamla, vilket innebär att de har passerat den rekommenderade livslängden samt inte längre uppfyller dagens säkerhetskrav. Det är då extra viktigt för en bostadsrättsförening att budgetera och planera för ett mer omfattande underhållsbehov samt även ett större byte av vitala delar eller hela hissen. Tvärtom vad många tror är ett utbyte av hela hissen oftast den bästa investeringen både för de boendes säkerhet, men även ur ett ekonomiskt perspektiv tack vara stora energibesparingar.

Mer läsning:

Lista över alla oberoende auktoriserat besiktningsföretag går att hitta på www.swedac.se
Boverkets föreskrift om hissar, H14, kan hämtas på www.boverket.se
Läs mer om Boverkets föreskrift »

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.