WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

Våra miljöresultat

ETT AV DE MEST HÅLLBARA FÖRETAGEN

KONE rankas som nummer 43 på Corporate Knights lista över världens mest hållbara företag, och är det enda hiss- och rulltrappsföretaget på listan.

LEDANDE KLIMATPOÄNG

KONE värderas högt med poäng A- på CDP:s lista för 2018, och i Supplier Engagement Leader Board får vi högsta betyg A.

BÄST I KLASSEN PÅ MILJÖEFFEKTIVITET

14 hissmodeller och 3 rulltrappsmodeller med bästa möjliga ISO 25745-klassificeringar inom energieffektivitet.

Vår inställning

För KONE innebär miljöansvar att förse våra kunder med innovativa och miljöeffektiva lösningar, i kombination med att minska vår verksamhets miljöpåverkan.

KONES PROGRAM FÖR BÄSTA MILJÖARBETE

Vårt program för bästa miljöarbete stödjer den pågående gröna omvandlingen av den bebyggda miljön till smarta miljövänliga städer och samhällen med låga koldioxidutsläpp och nollenergibyggnader.

PÅLITLIG PARTNER FÖR GRÖNA BYGGNADER

Vi hjälper våra kunder att få certifieringar för gröna byggnader, som LEED och BREEAM, med energieffektiva lösningar som är bäst i klassen.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi strävar efter att minska vår verksamhets miljöpåverkan ytterligare, särskilt när det gäller verksamhetens koldioxidavtryck samt vår energi-, material- och vattenförbrukning.

LÖSNINGAR FÖR GRÖNARE BYGGNADER

PÅLITLIG PARTNER FÖR UTVECKLING AV GRÖNA BYGGNADER

Vi använder hälsosamma material, hjälper till att minska energiförbrukning och byggnaders koldioxidavtryck. Vi offentliggör miljöpåverkan av KONEs produkter och bidrar till att ta fram globala energihanteringsstandarder.

FÖRST MED GODKÄNNANDE AV BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Våra hissar KONE Monospace 500 och Monospace 700 samt våra rulltrappor Travel Master™ 110 och Transit Master 140™ var först ut i branschen med ett godkännande från Byggvarubedömningen under 2018 samt 2019. Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening där Sveriges fastighetsägare och byggentreprenörer samlas för att aktivt arbeta tillsammans med syftet att främja användningen av hållbara byggmaterial. Föreningen genomför miljöbedömningar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö, genom framför allt höga krav på redovisningen av materialen.

MILJÖEFFEKTIV INSTALLATION

Vi tar hänsyn till miljön när ny utrustning installeras. Våra välplanerade och effektiva installationsprocesser minimerar negativa miljöeffekter av installationsarbetet, och med hjälp av våra system minskar vi vår kemiska användning och hanterar avfall effektivt på plats.

EFFEKTIVA UNDERHÅLLSPROCESSER

Vi använder smarta tekniker och en miljövänlig fordonspark för att minimera utsläppen och maximera effektiviteten. Onödiga utryckningar för tekniker minskas genom fjärrövervakningslösningar och KONE 24/7 Connected Services, som använder IBM:s plattform Watson IoT och andra avancerade tekniker för att leverera intelligenta tjänster till hissar och rulltrappor. Genom att ha optimerade reservdelslager i våra fordon minskar vi antalet besök på lagren och därmed också utsläppen.

MILJÖEFFEKTIVITET GENOM MODERNISERING

Vi använder en rad lösningar för att göra största möjliga skillnad med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra moderniseringslösningar sträcker sig från eftermontering av LED-belysning till en helt ny hiss med energiåtervinningsteknik.

MILJÖEFFEKTIV VERKSAMHET

MINSKA VERKSAMHETENS KOLDIOXIDAVTRYCK

KONE har mätt koldioxidavtrycket från verksamheten sedan 2008, och vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck i förhållande till nettoomsättningen med 3 procent per år.

SMIDIGT OCH MILJÖEFFEKTIVT MATERIALFLÖDE

Logistikverksamheten står för 50 procent av KONEs koldioxidavtryck. Vi använder distributionsmodeller som tar hänsyn till miljöeffektiviteten, och vi fokuserar särskilt på att minska transporternas påverkan genom att optimera rutten och sändningarna samt genom att noggrant analysera alternativa transportmodeller.

MILJÖVÄNLIG FORDONSPARK

Med totalt nästan 17 000 fordon står vår bilpark för mer än en tredjedel av KONEs koldioxidavtryck. Vi söker kontinuerligt efter nya och innovativa sätt att minska vår fordonsparks koldioxidavtryck, exempelvis genom bränsleeffektivitet, förbättra körprestanda, införa elbilar och alternativa transportlösningar.

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER FÖR VÅRA FASTIGHETER

KONE har mer än 1 000 anläggningar över hela världen, inklusive kontorsutrymmen och installations- och servicecenter. Vårt mål är att minska det anläggningsrelaterade koldioxidavtrycket med 15 procent mellan 2017 fram till 2022, och öka andelen grön el till minst 50 procent av all elförbrukning till 2021.

CIRKULÄR EKONOMI

På KONE börjar vårt bidrag till en cirkulär ekonomi med vårt fokus på att minska materialen, energin och andra resurser som används i våra lösningar och verksamheter. Genom att förse kunderna med driftsäker och energieffektiv utrustning som har en livslängd på över 25 år, har KONE en viktig roll i att resurser används så länge som möjligt.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

Läs vår Kvalitets- & miljömanual