Till toppen av sidan

Våra miljöresultat

ETT AV DE MEST HÅLLBARA FÖRETAGEN

Listas som topp 1 % av alla företag EcoVadis värderat avseende miljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbarhet.

LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ HÅLLBARHET

Placerade sig för åttonde året i rad på CDP’s prestigefyllda A List for Climate Change.

BÄST I KLASSEN PÅ MILJÖEFFEKTIVITET

15 hissmodeller med A class ISO 25745 högsta klassificering av energi effektivitet och 4 rulltrappor och rullband med klass A+++

Vår inställning

För KONE innebär miljöansvar att förse våra kunder med innovativa och miljöeffektiva lösningar, i kombination med att minska vår verksamhets miljöpåverkan.

img_people-flow-metro-escalator-951x535

KONES PROGRAM FÖR BÄSTA MILJÖARBETE

Vårt program för bästa miljöarbete stödjer den pågående gröna omvandlingen av den bebyggda miljön till smarta miljövänliga städer och samhällen med låga koldioxidutsläpp och nollenergibyggnader.

img_kone-us-maintenance-technician-951x535

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi strävar efter att minska vår verksamhets miljöpåverkan ytterligare, särskilt när det gäller verksamhetens koldioxidavtryck samt vår energi-, material- och vattenförbrukning.

img_architect-salesguy-europe

PÅLITLIG PARTNER FÖR UTVECKLING AV GRÖNA BYGGNADER

Vi använder hälsosamma material, hjälper till att minska energiförbrukningen på platsen och byggnaders koldioxidavtryck. Vi offentliggör miljöpåverkan av KONEs produkter och bidrar till att ta fram globala energihanteringsstandarder.

img_elevator-modernization-benefits-5

MILJÖEFFEKTIV INSTALLATION

Vi tar hänsyn till miljön när ny utrustning installeras. Våra välplanerade och effektiva installationsprocesser minimerar negativa miljöeffekter av installationsarbetet, och med hjälp av våra system minskar vi vår kemiska användning och hanterar avfall effektivt på plats.

img_maintenance-hwsy-3

EFFEKTIVA UNDERHÅLLSPROCESSER

Vi använder smarta tekniker och en miljövänlig fordonspark för att minimera utsläppen och maximera effektiviteten. Onödiga utryckningar för tekniker minskas genom fjärrövervakningslösningar och KONE 24/7 Connected Services, som använder IoT plattform data och andra avancerade tekniker för att leverera intelligenta tjänster till hissar och rulltrappor. Genom att ha optimerade reservdelslager i våra fordon minskar vi besöken på lagren och därmed också utsläppen.

img_mom-son-modernization-elevator

MILJÖEFFEKTIVITET GENOM MODERNISERING

Vi använder en rad lösningar för att göra största möjliga skillnad med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra moderniseringslösningar sträcker sig från eftermontering av LED-belysning till en helt ny hiss med energiåtervinningsteknik.

img_kone-van-street

MINSKA VERKSAMHETENS KOLDIOXIDAVTRYCK

KONE har mätt koldioxidavtrycket från sin verksamhet sedan 2008, och vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck i förhållande till nettoomsättningen med 3 % per år.

img_warehouse-car

SMIDIGT OCH MILJÖEFFEKTIVT MATERIALFLÖDE

Logistikverksamheten står för 50 % av KONEs koldioxidavtryck. Vi använder distributionsmodeller som tar hänsyn till miljöeffektiviteten, och vi fokuserar särskilt på att minska transporternas påverkan genom att optimera rutten och sändningarna samt genom att noggrant analysera alternativa transportmodeller.

img_Maintenance-technician-van

FORDONSPARK

Med totalt nästan 19 000 fordon står vår bilpark för mer än en tredjedel av KONEs koldioxidavtryck. Vi söker kontinuerligt efter nya och innovativa sätt att minska vår fordonsparks koldioxidavtryck, exempelvis genom införa elbilar och alternativa transportlösningar.

img_female-workers-factory

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGARNA

KONE har mer än 1 000 anläggningar över hela världen, inklusive kontorsutrymmen och installations- och servicecenter. Vårt mål är att minska det anläggningsrelaterade koldioxidavtrycket med 15 % till 2022 jämfört med 2017 och öka andelen grön el till minst 50 % av all elförbrukning till 2021.

img_bike-in-the-city-park_951x535

CIRKULÄR EKONOMI

På KONE börjar vårt bidrag till en cirkulär ekonomi med vårt fokus på att minska materialen, energin och andra resurser som används i våra lösningar och verksamheter. Genom att förse kunderna med driftsäker och energieffektiv utrustning som har en livslängd på över 25 år har KONE en viktig roll i att få resurser att användas så länge som möjligt.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

Läs vår Kvalitets- & miljömanual (pdf. eng.)

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site