WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

Våra miljöresultat

DEN GLOBALA A-LISTAN FRÅN CDP

Bästa möjliga poäng (100 A) i den globala A-listan från CDP

ENERGIEFFEKTIVITET

Det första företaget som erbjuder den bästa energieffektivitetsklassen A för hissinstallationer i enlighet med ISO 25745.

ENERGIANVÄNDNING

Mellan 2008 och 2016 minskade vi vårt koldioxidavtryck från energianvändning i relation till mottagna beställningar med över 60 %.

Vår inställning

För KONE är miljöansvar en kombination av att förse våra kunder med innovativa och miljöeffektiva lösningar och att minska vår verksamhets miljöpåverkan.

KONES PROGRAM FÖR BÄSTA MILJÖARBETE

Vårt program för bästa miljöarbete stödjer den pågående omvandlingen av den bebyggda miljön till smarta miljövänliga städer, samhällen med låg koldioxidförbrukning och energineutrala byggnader.

LÖSNINGAR FÖR MILJÖVÄNLIGARE BYGGNADER

Med vår nya volymhiss, som är upp till 90 % mer miljöeffektiv än KONEs hissar från 1990-talet, och våra övriga energieffektiva lösningar är KONE en pionjär när det gäller miljöeffektivitet.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi strävar efter att minska vår verksamhets miljöpåverkan ytterligare, särskilt när det gäller vår verksamhets koldioxidavtryck samt vår energi-, material- och vattenförbrukning.

LÖSNINGAR FÖR MILJÖVÄNLIGARE BYGGNADER

Vi tillhandahåller lösningar och tjänster som hjälper våra kunder att uppnå sina miljöeffektivitetsmål i varje skede av sin byggnads livscykel – från design och konstruktion av byggnaden till underhåll och modernisering.

VI STÖJDER MILJÖVÄNLIG BYGGNADSDESIGN

Vi räknar ut våra produkters energiförbrukning och gör miljövänlig byggnadskonstruktion möjlig. Vi offentliggör miljöpåverkan av KONEs produkter och bidrar till att ta fram globala energihanteringsstandarder.

MILJÖEFFEKTIV INSTALLATION

Vi tar hänsyn till miljön när ny utrustning installeras. Våra välplanerade och effektiva installationsprocesser minimerar negativa miljöeffekter av installationsarbetet, och med hjälp av våra system minskar vi vår kemiska användning och hanterar avfall effektivt på plats.

EFFEKTIVA UNDERHÅLLSPROCESSER

Vi använder smarta tekniker och en miljövänlig fordonspark för att minimera utsläppen och maximera effektiviteten. Fjärrövervakningslösningar minskar onödiga utryckningar för tekniker. Genom att ha optimerade reservdelslager i våra fordon minskar vi antalet besök på lagren och därmed också utsläppen.

MILJÖEFFEKTIVITET GENOM MODERNISERING

Vi använder en rad lösningar för att göra största möjliga skillnad med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra moderniseringslösningar sträcker sig från eftermontering av LED-belysning till en helt ny hiss med energiåtervinningsteknik.

MILJÖEFFEKTIV VERKSAMHET

Vårt praktiska miljöarbete fokuserar på att minska vårt koldioxidavtryck och förbättra energi- och materialeffektiviteten och samtidigt minska vår vattenförbrukning, vårt avfall och minimera vår användning av skadliga ämnen.

MINSKA KOLDIOXIDAVTRYCKET

KONE har mätt koldioxidavtrycket från sin verksamhet sedan 2008. Mellan 2008 och 2016 har vi kunnat minska vårt koldioxidavtryck för område 1 och 2 i relation till orderingången med över 60 % (i beräkningen ingår direkt energi och kylgaser för område 1 samt indirekt el och fjärrvärme för område 2).

LOGISTIKEN STÖRSTA KÄLLAN

Logistikverksamheten var den största källan till växthusgasutsläpp i KONEs absoluta koldioxidavtryck med 149 kt koldioxidutsläpp 2016, jämfört med 148 kt 2015. Vi använder endast distributionsmodeller som tar hänsyn till miljöeffektiviteten, och vi fokuserar särskilt på att minska transporternas påverkan genom att optimera rutten och sändningarna samt genom att noggrant analysera alternativa transportmodeller.

FORDONSPARK

Av växthusgaserna från KONEs verksamhet 2016 stod vår globala fordonspark för 30 % av utsläppen – den var därmed den näst största utsläppskällan av växthusgaser. Vi söker kontinuerligt efter nya och innovativa sätt att minska vår fordonsparks koldioxidavtryck, exempelvis genom att fokusera på bränsleeffektivitet, införa elbilar och övervaka förarnas arbete.

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGARNA

KONE har mer än 1 000 anläggningar över hela världen, inklusive kontorsutrymmen och installations- och servicecentra. Våra globala anläggningspolicy syftar till att utveckla ändamålsenliga anläggningar och miljöeffektiva verksamheter. Vårt mål är att minska det anläggningsrelaterade koldioxidavtrycket, och vi söker kontinuerligt efter nya sätt att exempelvis effektivisera utrymmet, optimera energianvändningen, öka andelen grön el, minska avfallet och förbättra återvinningen.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

Läs vår Kvalitets- & miljömanual