Privacy statement

Sekretesspolicyns syfte

KONE Corporation och dess anställda, partner, dotterbolag och närstående bolag (”KONE”) åtar sig att skydda din sekretess och dina personuppgifter. KONE behandlar dina personuppgifter i enlighet med internationella och europeiska dataskyddsprinciper och tillämpliga lagar kring behandling av personuppgifter (inklusive den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR).

Denna Sekretesspolicy innehåller detaljerad information om KONE:s behandling av personuppgifter. Den kan kompletteras med produktspecifika sekretesspolicyer och ytterligare lokal dokumentation. Dina rättigheter som registrerad kan variera mellan olika länder beroende på tillämpliga sekretesslagar. I denna Sekretesspolicy presenterar vi de rättigheter som beviljas enligt dataskyddslagarna i EU.

Sekretesspolicyn är indelad i avsnitt som beskriver KONE:s olika typer av personuppgiftsbehandling. I slutet av Sekretesspolicyn får du information om dina rättigheter som registrerad.

1. KONE:s webbsidor och internettjänster
2. KONE:s databaser för kundrelationshantering
3. Uppgifter om KONE:s leverantörer och underleverantörer
4. Den registrerades rättigheter
5. Uppdateringar av Sekretesspolicyn

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Ur den registrerades synvinkel är den personuppgiftsansvariga det lokala företag i KONE-gruppen med vilket den registrerade är eller har varit i kontakt eller på annat sätt har närmast relation till.

Många av de verktyg och processer som används på KONE är globala och tillhandahålls lokala KONE-företag centralt från KONE Corporation. I dessa globala verktyg och processer åläggs ansvaret för personuppgifter det lokala företaget i KONE-gruppen tillsammans med KONE Corporation.

I ärenden som rör dataskydd kan den registrerade kontakta KONE via följande kontaktinformation:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Esbo, Finland
Telefon: +358 204 751
Kontaktperson: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Alla förfrågningar om den registrerades rättigheter kan skickas till KONE via kontaktformuläret på: http://www.kone.com/en/contact.aspx (välj alternativet ”Personal Data Enquiry”).

1. KONE:s webbsidor och internettjänster

Detta avsnitt innehåller allmän information om KONE:s behandling av dina personuppgifter i samband med denna webbplats och KONE:s andra internettjänster (”Webbplatsen”). KONE behandlar dina personuppgifter som samlas in via Webbplatsen i enlighet med denna Sekretesspolicy och tillämpliga lagar. Läs igenom denna Sekretesspolicy noga om du planerar att besöka eller på annat sätt använda Webbplatsen. Om du inte samtycker till Sekretesspolicyn måste du lämna Webbplatsen.

1.1. Insamlade personuppgifter

I allmänhet kan du besöka Webbplatsen utan att uppge några personuppgifter alls. Webbplatsen är indelad i separata tekniska avsnitt, varav vissa kan kräva att du uppger fler personuppgifter medan andra kan användas utan några personuppgifter alls.

När du besöker Webbplatsen skickas vissa typer av teknisk och annan information automatiskt till oss via din dator (såsom IP-adress, typ av webbläsare och hur du besökte oss). Vi samlar även in information om din användning av Webbplatsen via cookies. Se avsnittet ”Cookies” i denna Sekretesspolicy för mer information.

På vissa delar av Webbplatsen kan du bli ombedd att uppge personuppgifter och/eller registrera dig för att komma åt en tjänst som du har begärt. När du har registrerat dig på Webbplatsen eller på annat sätt fått en unik ID-kod som ger dig åtkomst till dina konton kan vi begära vissa uppgifter från dig.

1.2. Syften med och juridiska grunder för personuppgiftsbehandling

Syftet med KONE:s behandling av personuppgifter som samlas in via Webbplatsen är att

 • säkerställa effektiv och säker användning av Webbplatsen
 • utveckla Webbplatsen för att förbättra kvaliteten och utbudet av våra tjänster
 • erbjuda anpassade tjänster och anpassat innehåll utifrån dina specifika behov och intressen
 • förbättra våra tjänster till dig
 • kontakta dig
 • genomföra undersökningar och samla in statistik (till exempel om vilka delar av Webbplatsen som användarna besöker och hur länge de stannar).

KONE strävar efter att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster utan att kräva att du registrerar dig separat för varje tjänst som görs tillgänglig på Webbplatsen.

De juridiska grunderna för personuppgiftsbehandling är KONE:s legitima intressen i samband med syftena ovan. Om detta är ett krav enligt tillämplig lag begär KONE den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter.

1.3. Källor till personuppgifter och lagringsperiod

De personuppgifter som tas emot direkt från den registrerade eller som inhämtas i samband med den registrerades användning av Webbplatsen.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för de syften för vilka de samlades in. Därefter raderas uppgifterna eller görs anonyma.

1.4. Cookies

KONE kan ibland placera information, vanligen kallad ”cookies”, på din dator eller mobila enhet för att identifiera dig under förutsättning att du har samtyckt till detta, exempelvis genom en samtyckesfunktion eller genom att ändra dina webbläsarinställningar. Cookies ger KONE information om hur och när du använder Webbplatsen och hjälper oss att förbättra Webbplatsen så att vi kan ge dig bättre service. Cookies används i dag på en stor mängd webbplatser. Om du inte vill ta emot cookies kan du inaktivera dem via din webbläsare eller KONE:s verktyg för cookie-inställningar. Notera att om du inaktiverar cookies kanske du inte längre kan använda vissa tjänster på Webbplatsen.

1.5. Remarketing

Vi kan komma att använda Google AdWords Remarketing för att visa annonser baserat på ditt senaste besök på vår Webbplats (”Remarketing”). Remarketing på Webbplatsen används för att informera dig om KONE:s lösningar och tjänster. Data om dina besök samlas in via en tredjepartscookie som placeras på din dator. Du kan välja bort Remarketing relaterad till din användning av Webbplatsen med hjälp av KONE:s verktyg för cookie-inställningar. Du kan även använda mer omfattande alternativ för att välja bort cookies i samband med användning av tredjepartswebbplatser genom att besöka webbplatsen Network Advertising Initiative, ändra inställningarna för remarketing på webbplatsen Googles Annonsinställningar eller inaktivera cookies.

Välj bort Google AdWords Remarketing »

1.6. Webbplatsanalys

KONE använder verktyg för webbplatsanalys, som Adobe Analytics och Google Analytics, för att samla in statistik om Webbplatsens användare i syfte att förbättra innehållet. Dessa data är vanligtvis anonyma, men om du har identifierat dig själv när du har laddat ned innehåll från vår webbplats, loggat in på KONE:s onlinetjänst eller besökt webbplatsen via en länk i ett e-postmeddelande är det möjligt att vi kan identifiera de analysdata som har samlats in om din användning av Webbplatsen. Du kan välja bort cookies i KONE:s verktyg för cookie-inställningar för att förhindra att KONE spårar dina besök på Webbplatsen. Notera att du måste upprepa denna åtgärd när du besöker KONE:s webbplatser på andra datorer och/eller via andra webbläsare. För att välja bort Google Analytics kan du ladda ned webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Välj bort Google Analytics »

1.7. Överföring av personuppgifter

KONE överför inte personuppgifter till någon utanför KONE Corporation eller dess partner, närstående bolag, dotterbolag och underleverantörer. Till följd av tekniska och praktiska krav kan vissa personuppgifter komma att behandlas av underleverantörer utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller på underleverantörernas servrar utanför EU eller EES. Alla våra underleverantörer har förbundit sig till KONE:s regler kring databehandling.

KONE kan förse godkänd tredje part med sammanslagen statistik om kunder, försäljning, trafikmönster och andra relaterade uppgifter om Webbplatsen, men denna statistik innehåller inga personuppgifter.

2. KONE:s databaser för kundrelationshantering

I likhet med många andra företag använder KONE databaser för kundrelationshantering (”CRM”) för att hantera och registrera våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. KONE:s CRM-databaser innehåller personuppgifter om våra kunders, potentiella kunders och andra företags representanter med vilka KONE har eller vill utveckla en affärsrelation. KONE:s CRM-databaser kan även innehålla personuppgifter om KONE:s kunders kunder eller slutanvändare som kontaktar KONE i samband med hissar, rulltrappor eller annan utrustning som underhålls av KONE, samt personuppgifter om externa intressenter som KONE har intresse av att kontakta och förse med allmän information om KONE och dess verksamhet (såsom medierepresentanter och inflytelserika aktörer).

Detta avsnitt innehåller mer information om KONE:s behandling av personuppgifter i samband med CRM.

2.1. Insamlade personuppgifter

Följande information samlas in och behandlas i anslutning till CRM:

 • namn
 • titel
 • e-postadress
 • mobilnummer
 • telefonnummer
 • faxnummer
 • adress
 • språk
 • eventuell övrig information som är relevant för affärsrelationen

Sådana personuppgifter kallas senare i detta Avsnitt 2 av Sekretesspolicyn för ”personuppgifter” och de personer vars personuppgifter behandlas kallas ”registrerade”.

2.2. Syften med och juridiska grunder för personuppgiftsbehandling

Syftet med KONE:s behandling av personuppgifter är att underlätta KONE:s verksamhet, stödja säljaktiviteter, hantera leveranser, underhållstjänster och fakturering, kontakta kunder för avtals- och marknadsföringsändamål samt på annat sätt underhålla kundrelationen. KONE kan även använda personuppgifter för att hantera incidenter och skadeståndsanspråk samt tillhandahålla assistans som efterfrågas av kunden.

KONE kan kontakta den registrerade för att genomföra kundlojalitetsundersökningar. I syfte att förbättra sina tjänster vill KONE få undersökningssvar med namnet på kundens kontaktperson. Behandlingen av ditt namn och andra personuppgifter i samband med kundlojalitetsundersökningar baseras på ditt samtycke. Alla svar och uppgifter som samlas in i anslutning till sådana undersökningar klassificeras som konfidentiella inom KONE och rimliga säkerhetsåtgärder vidtas vid hantering och överföring av dessa uppgifter.

Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra säljavtal som har ingåtts med kundens företag. Behandling av personuppgifter är även nödvändig för KONE:s legitima intressen i samband med vår normala affärsverksamhet. Om detta är ett krav enligt tillämplig lag begär KONE den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter.

2.3. Källor till personuppgifter och lagringsperiod

Personuppgifter som har tagits emot från kunder eller inhämtats i samband med deras användning av KONE:s produkter och tjänster. Personuppgifter kan också ha inhämtats av KONE:s representanter i deras affärskontakter med den registrerade. I vissa fall kan KONE samla in personuppgifter från offentliga register och andra tillförlitliga externa källor.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för syftena ovan. Därefter raderas uppgifterna eller görs anonyma.

2.4. Överföring av personuppgifter

I allmänhet använder KONE personuppgifterna endast för interna verksamhetsändamål och lämnar inte ut informationen till tredje part. Vissa av personuppgifterna kan vara tillgängliga och behandlas av KONE:s dotterbolag, underleverantörer och andra tjänsteleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för syftena ovan. KONE säkerställer att sådan tredje part alltid är bunden av avtal som i tillräcklig utsträckning reglerar dataskydd och sekretesskrav.

Till följd av tekniska och praktiska krav kan personuppgifterna även behandlas utanför EU/EES. KONE säkerställer att det finns juridisk grund för sådana överföringar.

3. Uppgifter om KONE:s leverantörer och underleverantörer

KONE Corporation och dess anställda, partner, dotterbolag och närstående bolag (”KONE”) använder lösningar och databastekniker för att hantera kontaktuppgifter om KONE:s leverantörers och underleverantörers representanter. Denna Sekretesspolicy innehåller mer information om KONE:s behandling av personuppgifter i samband med sådana sourcing- och upphandlingsaktiviteter (”Leverantörsdatabaser”).

3.1. Insamlade personuppgifter

Följande information samlas in och behandlas i anslutning till Leverantörsdatabaser:

 • namn
 • titel
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • adress
 • faktureringsinformation
 • eventuell övrig information som är relevant för affärsrelationen
 • underleverantörers anställdas namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, anställningsinformation, kvalifikationer och certifieringar, övrig personlig information som krävs av KONE:s kunder för att säkerställa lämplig åtkomstkontroll och säkerhet på byggarbetsplatser

Sådana personuppgifter kallas senare i detta Avsnitt 3 av Sekretesspolicyn för ”personuppgifter” och de personer vars personuppgifter behandlas kallas ”registrerade”.

3.2. Syften med och juridiska grunder för personuppgiftsbehandling

Syftet med KONE:s behandling av personuppgifter är att underlätta KONE:s sourcing, upphandling samt faktura- och avtalshantering. KONE kan även använda denna information för att hantera skadeståndsanspråk och incidenter samt genomföra granskning av leverantörer.

KONE kan använda kontaktuppgifterna för mer generell kommunikation och hantering av leverantörsrelationer, som att skicka relevant information om KONE:s verksamhet och kommande händelser.

För att KONE ska kunna fullgöra sina skyldigheter gällande kvalitet och säkerhet i vår verksamhet behöver vi kunna identifiera alla externa personer som arbetar för oss på ett tillförlitligt sätt. För att möjliggöra identifiering av extern arbetskraft behöver KONE lagra viss personlig information i våra Leverantörsdatabaser. Informationen om extern arbetskraft som lagras i KONE:s Leverantörsdatabaser används endast för identifiering och hantering av den externa arbetskraften efter behov i samband med deras arbete för KONE.

KONE behandlar personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för att fullgöra sourcingavtal och/eller för KONE:s legitima intressen i samband med vår normala affärsverksamhet. KONE kan även vara skyldigt enligt tillämpliga lokala lagar att samla in viss information om leverantören och dess anställda och representanter. Sådana skyldigheter kan exempelvis röra säkerhetskrav, beskattning, försäkringar och leverantörens andra lagenliga skyldigheter och ansvar vid utkontrakterat arbete. Om detta är ett krav enligt tillämplig lag begär KONE den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter.

3.3. Källor till personuppgifter och lagringsperiod

Personuppgifterna inhämtas från leverantörerna eller i samband med deras affärsrelation med KONE. Information om extern arbetskraft inhämtas normalt från det underleverantörsföretag som fungerar som arbetsgivare. I vissa fall kan KONE samla in personuppgifter från offentliga register och andra tillförlitliga externa källor.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för syftena ovan. Därefter raderas uppgifterna eller görs anonyma.

3.4. Överföring av personuppgifter

I allmänhet använder KONE personuppgifterna endast för interna verksamhetsändamål och lämnar inte ut informationen till tredje part. Vissa av personuppgifterna kan vara tillgängliga och behandlas av KONE:s dotterbolag, underleverantörer och andra tjänsteleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för syftena ovan. KONE säkerställer att sådan tredje part alltid är bunden av avtal som i tillräcklig utsträckning reglerar dataskydd och sekretesskrav.

Till följd av tekniska och praktiska krav kan personuppgifter även behandlas utanför EU/EEA. KONE säkerställer att det finns juridisk grund för sådana överföringar.

4. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst kontakta KONE och begära åtkomst till sina personuppgifter. KONE rättar eller raderar eventuella ofullständiga, oriktiga eller föråldrade personuppgifter på den registrerades anmodan. Förfrågningar från den registrerade kan skickas till KONE via kontaktformuläret på: http://www.kone.com/en/contact.aspx (välj alternativet ”Personal Data Enquiry”).

Om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke har den registrerade rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst. Om behandlingen av personuppgifter baseras på KONE:s legitima intressen kan den registrerade invända mot sådan behandling under specifika individuella omständigheter. Den registrerade måste uppge dessa omständigheter i samband med sin invändning.

Under vissa omständigheter kan den registrerade även invända mot behandlingen av personuppgifter och begära dataportabilitet. Om den registrerade har invändningar mot eller anmärkningar om KONE:s behandling av personuppgifter har denna även rätt att anföra klagomål hos relevant tillsynsmyndighet.

KONE har rätt att neka till en förfrågan eller ta ut en rimlig avgift för att tillgodose en förfrågan om denna är uppenbart ogrundad eller överdrivet omfattande eller om KONE har andra legitima grunder till att neka till förfrågan. Sådana legitima grunder kan vara att KONE förhindras att radera personuppgifter som måste lagras enligt lokala lagar eller att behålla en verifieringskedja till slutet av den lokala perioden för skadeståndsanspråk. KONE kan även behöva behålla uppgifterna för att fullgöra avtalsmässiga skyldigheter.

Notera även att om KONE spärrar eller raderar dina personuppgifter på din anmodan kanske KONE inte kan utföra de tjänster du vill använda eller tidigare har beställt eller begärt eller förse dig med det innehåll du vill ladda ned eller ta emot.

5. Uppdateringar av Sekretesspolicyn

KONE strävar efter att löpande utveckla Webbplatsen, sin verksamhet och sina processer och verktyg i samband med dataskydd och förbehåller sig rätten att modifiera denna Sekretesspolicy. KONE hoppas att du tar dig tid att läsa igenom denna Sekretesspolicy då och då eftersom den kan komma att ändras. I den utsträckning detta är ett krav enligt tillämpliga sekretesslagar kan KONE även kontakta dig via andra kanaler eller genom att använda insamlade kontaktuppgifter för att ge dig information om uppdateringar som har konkreta konsekvenser för dig som registrerad.

Personuppgiftspolicy

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site