Till toppen av sidan

Personuppgiftspolicy

Syftet med personuppgiftspolicyn

KONE förbinder sig att skydda dina personuppgifter. KONE behandlar dina personuppgifter i enlighet med den finska personuppgiftslagen (523/1999) och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy angående KONE Corporations internettjänst (”personuppgiftspolicy”) ger allmän information om behandlingen av dina personuppgifter av KONE Corporation och dess anställda, partner och dotterbolag (”KONE”) beträffande den här webbplatsen och KONE Corporations internettjänst (”webbplatsen”). KONE kommer att behandla dina personuppgifter som samlats in genom webbplatsen i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning. Läs den här personuppgiftspolicyn noggrant innan du går in på webbplatsen. Om du inte accepterar den här personuppgiftspolicyn förväntar vi oss att du lämnar webbplatsen.

Personuppgifter som samlas in genom webbplatsen

I allmänhet kan du gå in på webbplatsen utan att ange några personuppgifter. Webbplatsen är tekniskt uppdelad i skilda delar, varav vissa kan kräva att vi samlar in mer personuppgifter av dig medan andra kan användas utan behandling av några personuppgifter.

När du besöker webbplatsen, skickas viss teknisk och annan information automatiskt av din dator till oss (d.v.s. IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder och källan till ditt besök). Vi samlar också in information om din webbplatsanvändning genom att använda cookies. Mer information om detta finns i avsnittet Cookies i den här personuppgiftspolicyn.

På vissa delar av webbplatsen kan du bli ombedd att lämna personuppgifter och/eller registrera dig för tjänsten för att få tillgång till en tjänst som du har begärt. När du har registrerat dig på webbplatsen eller på annat sätt har tilldelats en specifik identifieringskod för att komma in på dina konton kan vi begära att du lämnar viss information.

Syftet med att behandla personuppgifter

Syftet med att KONE behandlar personuppgifter är att

  • säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen
  • utveckla webbplatsen för bättre kvalitet och bredare tjänsteutbud
  • tillhandahålla anpassade tjänster och innehåll som uppfyller dina specifika behov och intressen
  • förbättra vår service till dig
  • kontakta dig
  • genomföra undersökningar och samla statistik (t.ex. vilka delar av vår webbplats användare besöker och hur lång tid de tillbringar på webbplatsen).

KONEs mål är att producera kostnadseffektiva tjänster utan att du behöver registrera dig separat för varje enskild tjänst som webbplatsen tillhandahåller.

Cookies

Då och då kan KONE placera information, så kallade cookies, på din dator för att vi ska kunna identifiera dig, förutsatt att du har gett ditt samtycke till att cookies placeras på din dator eller enhet, till exempel genom en samtyckesfunktion eller genom att ändra webbläsarens inställningar. Cookies ger KONE information om hur och när du har använt webbplatsen och hjälper KONE att förbättra webbplatsen för en bättre service. Cookies används i dag allmänt på många webbplatser. Om du inte vill få cookies kan du ställa in din webbläsare till att avaktivera dem. Observera att vissa tjänster på webbplatsen kan göras otillgängliga om du avaktiverar cookies.

Remarketing

Webbplatsen kan använda Google AdWords Remarketing för att visa annonser som baseras på ditt senaste besök på webbplatsen (”Remarketing”). Remarketing på webbplatsen används för att öka medvetenheten om KONEs lösningar och tjänster. Informationen om besöken samlas in genom att en tredjeparts-cookie placeras på din dator. Du kan välja bort remarketing via Network Advertising Initiative-webbplatsen genom att ändra annonsinställningarna för remarketing Google Ad Settings-sidan eller genom att inaktivera cookies.

Optout remarketing »

Webbplatsanalys

KONE använder webbplatsanalys, såsom Adobe Analytics och Google Analytics, för att samla in anonym statistik om användarna av webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsens innehåll. Du kan använda avregistreringsfunktionen i analysprogrammet på KONEs webbplats för att ange att du inte vill att KONE ska spåra dina besök på dess webbplatser. Du måste upprepa denna åtgärd när du använder en annan dator och/eller webbläsare för att gå in på KONEs webbplatser.


Optout webbplatsanalysspårning av KONE »

Optout Google analytics »

Insticksprogram som tillhör sociala medier

Dessa insticksprogram samt andra länkar eller anslutningar till andra platser på webbplatsen kan ägas och drivas av tredje part. KONE har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser, och är därmed inte ansvariga för något material publicerat där och tar inget ansvar för eventuella frågor som uppstår från användningen av dessa webbplatser.

Användning av insticksprogram för sociala media kan medföra att man skickar identifierbar information till de olika sociala medierna. När man öppnar ett insticksprogram för sociala media kan man tillåta tredjepartswebbplatsen att lägga cookies på användarens dator som tillåter dess operatörer att spåra användning av webbplatsen, under förutsättningen att användaren abonnerar på den aktuella plattformen för sociala medier. Detta kan förhindras genom att man inaktiverar godkännande och lagring av cookies i webbläsarens inställningar. Insticksprogrammen för sociala medier på webbplatsen omfattas av integritetsvillkoren och övriga villkor som hör till de relevanta sociala mediernas webbplatser. Du kan använda avregistreringsfunktionen nedan för att ange att du inte vill använda insticksprogrammen för sociala medier på webbplatsen.

Optout AddThis »

Överföring av personuppgifter

KONE kommer inte att överföra några personuppgifter utanför KONE Corporation eller dess partner, dotterbolag och underleverantörer. På grund av tekniska och praktiska krav får några av personuppgifterna behandlas av underleverantörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller på underleverantörernas servrar utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa underleverantörer har dock samtyckt till KONEs standarder för databehandling.

KONE kan tillhandahålla sammanlagd statistik om sina kunder, försäljning, trafikmönster och annan information relaterad till webbplatsen till ansedda tredje parter, men denna statistik innehåller inte några personuppgifter.

Kontakta KONE

Du kan när som helst kontakta KONE för att kontrollera att dina personuppgifter stämmer. KONE kommer på din begäran att rätta eller radera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta KONE. Eftersom det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter, kan återkallandet av ditt samtycke leda till en situation där vi inte kan tillhandahålla vissa eller alla av våra tjänster och produkter.

För mer information kan du kontakta KONE via kontaktformuläret på vår företagswebbplats www.kone.com.

Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Eftersom KONE strävar efter att utveckla webbplatsen kontinuerligt, förbehåller sig KONE rätten att ändra denna personuppgiftspolicy. KONE hoppas att du går igenom denna personuppgiftspolicy med jämna mellanrum för att se om några ändringar har gjorts. Eventuella ytterligare frågor och kommentarer om KONEs åtgärder som dataansvarig ska riktas till KONE via kontaktformuläret på vår företagswebbplats www.kone.com.

Kundlojalitetsundersökning

KONE kan komma att kontakta sina kunder för att bedriva kundlojalitetsundersökningar. För att förbättra sina tjänster vill KONE få enkätsvaren med namnet på kundens kontaktperson. Behandlingen av ditt namn och andra personuppgifter i samband med kundlojalitetsundersökningar bygger på ditt samtycke. Alla svar och uppgifter som samlas in i samband med undersökningen kommer att klassificeras som konfidentiella, och lämpliga säkerhetsåtgärder används vid hantering och överföring av data. KONE kommer att behandla de uppgifter som samlats in i enlighet med tillämplig lagstiftning. KONE kommer inte att överföra några personuppgifter utanför KONE Corporation eller dess partner, dotterbolag och underleverantörer. På grund av de tekniska och praktiska kraven på behandlingen kan vissa av personuppgifterna finnas på underleverantörers servrar eller behandlas av underleverantörer som har samtyckt till KONEs standarder för databehandling. Kunder kan när som helst kontakta KONE för att kontrollera att deras personuppgifter stämmer. KONE kommer på begäran att rätta eller radera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter. För mer information kan du kontakta KONE via kontaktformuläret på vår företagswebbplats

www.kone.com

.