Fullständigt utbyte av rulltrappa | KONE

En helt ny rulltrappa eller ett helt nytt rullband

VI REKOMMENDERAR ETT FULLSTÄNDIGT UTBYTE AV DIN RULLTRAPPA OM

Den är föråldrad, är inte pålitlig eller uppfyller inte längre personflödeskraven i byggnaden

VI ERBJUDER TVÅ ALTERNATIV FÖR RULLTRAPPSUTBYTE

Vi kan installera en helt ny rulltrappa inklusive en ny stomme eller byta ut allt utom stommen.

backimg_modernization-escalators-full-replacement-highlights-bg

LÖSNINGAR FÖR FULLSTÄNDIGT RULLTRAPPSUTBYTE

Vi erbjuder två lösningar för fullständigt rulltrappsutbyte – båda bidrar till lägre energikostnader och förbättrar säkerheten, pålitligheten och utseendet.

Fullständigt utbyte

Ett fullständigt utbyte innebär att hela rulltrappan förnyas, inklusive stommen. På en öppen, lättåtkomlig plats kan detta vanligtvis genomföras inom några få arbetsdagar. Ett fullständigt rulltrappsutbyte är en investering som betalar sig i sänkta energikostnader samt ökad säkerhet, pålitlighet och snyggare utseende. Kolla in våra rulltrapps- och rullbandslösningar för både nya och befintliga byggnader.

Fullständigt utbyte utan avlägsnande av stommen

KONE EcoMod™2 ger dig alla fördelarna hos helt nya, snygga och energieffektiva rulltrappor eller rullband utan tidskrävande och eventuella störningar vid avlägsnande av stommen. Endast lätt byggnadsarbete krävs, och parallella rulltrappor kan bytas ut en i taget för lägre kostnader och minimala störningar. KONE EcoMod 2 passar alla sorters rulltrappor. Läs mer och ladda ned EcoMod 2-broschyren (PDF)

Verktyg och dokument

KONE EcoMod™

En fullständig modernisering av rulltrappan eller rullbandet utan att stommen tas bort. Med vår EcoMod-lösning behövs inga dyra strukturmodifieringar och byggnadens befintliga inredning bevaras.

KONE rulltrapps- och rullbandsplanering

Innehåller all den information du behöver för att planera en rulltrappa eller rullband (PDF på engelska).

Escalator Planner

Hjälper dig att skapa detaljerade specifikationer - såsom anpassade CAD-ritningar för förberedande planering.

VILL DU HA EN FULLSTÄNDIG ANALYS AV DIN UTRUSTNING?

Relaterade ämnen

img_AIEMMAT-VUODET-951x535

ETT PROBLEMFRITT PROJEKT OCH HJÄLP MED PLANERINGEN, JA TACK!

Välplanerade moderniseringsåtgärder gör att din utrustning fortsätter att fungera pålitligt, uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna och passar in i byggnaden. Vi kan övervaka din utrustnings skick så att du kan ta välunderrättade beslut om vilka moderniseringsarbeten som behöver utföras och när det fungerar bäst att utföra dem.

img_modernization-escalators-full-replacement-related-2

FOKUS PÅ SÄKERHETEN

Säkerhet är grundbulten i allt vi gör. Vi arbetar hela tiden hårt för att öka säkerheten i våra rulltrappor och rullband, genom bättre design, tillverkning, installation och underhåll. Läs mer om KONEs säkerhetskultur.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.