Till toppen av sidan

Fullständigt rulltrappsutbyte

Med ett fullständigt rulltrappsutbyte drar du nytta av sänkta energikostnader samt bättre säkerhet, pålitlighet och snyggare utseende. Med våra flexibla fullständiga utbyten blir störningarna minimala.

En helt ny rulltrappa eller ett helt nytt rullband

VI REKOMMENDERAR ETT FULLSTÄNDIGT UTBYTE AV DIN RULLTRAPPA OM

Den är föråldrad, är inte pålitlig eller uppfyller inte längre personflödeskraven i byggnaden

VI ERBJUDER TVÅ ALTERNATIV FÖR RULLTRAPPSUTBYTE

Vi kan installera en helt ny rulltrappa inklusive en ny stomme eller byta ut allt utom stommen.

LÖSNINGAR FÖR FULLSTÄNDIGT RULLTRAPPSUTBYTE

Vi erbjuder två lösningar för fullständigt rulltrappsutbyte – båda bidrar till lägre energikostnader och förbättrar säkerheten, pålitligheten och utseendet.

Verktyg och dokument

Fler verktyg och dokument