Hur länge håller hissen? | KONE

Hur länge håller hissen? | KONE

Hur länge håller hissen? | KONE

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är över 25 år och uppfyller därför inte dagens säkerhetskrav. Att regelbundet se över fastighetens hiss minskar dramatiskt återkommande reparationskostnader och ökar tillgängligheten, vilket gör det till både en trygghetsfråga och en ekonomisk fråga. En ny hiss drar mindre energi, behöver inget maskinrum och kan höja värdet på fastigheten.

Alla tekniska produkter har en begränsad livslängd, vilket även gäller de drygt 120 000 hissar som finns i Sverige idag. Ett bra serviceavtal med en kompetent leverantör förlänger till viss del livslängden. Dock kommer man så småningom till en punkt när slitaget börjar ge upprepade stopp vilket skapar stora problem för användarna och dessutom genererar höga reparationskostnader. Ett oplanerat driftsstopp kan dessutom vara väldigt besvärande för många boende oavsett om man har fysiskt nedsatt rörelseförmåga, veckohandlat eller behöver flytta en cykel eller en barnvagn till och från sin lägenhet.

- Det är viktigt att göra regelbunda statuskontroller av hissen under dess livstid och en omfattande bedömning innan hissen har blivit 25 år gammal, säger Jonas Granzell, affärsområdeschef på KONE. Statusbedömningen visar när hissen bör bytas ut vilket gör det möjligt för bostadsrättsföreningen eller fastighetsvärden att långsiktigt planera in och budgetera för ett framtida hissbyte. När hissen nått sin beräknade livslängd är den mest kostnadseffektiva lösningen oftast att byta ut hissen till en helt ny. Nya hissar är både mycket mer energieffektiva och säkrare än äldre föregångare.

Ett hissbyte kan röra sig om en investering på 500 000 – 800 000 kronor beroende på fastighetens förutsättningar. Flera bostadsrättsföreningar i storstäderna har finansierat sitt hissbyte genom försäljning av vindsyta. En ny hiss behöver inget maskinrum till skillnad från de äldre hissarna vilket gör att den nu kan gå hela vägen upp till vinden eller ner i källaren, vilket både frigör yta och förbättrar tillgängligheten i fastigheten.

En ny hiss ger många fördelar. De är säkrare, mer miljövänliga och kan ge kraftigt minskade energikostnader. Dessutom har moderna hissar ofta en annan konstruktion som gör att de är mycket tystare vilket uppskattas av de boende i fastigheten.

- Nya hissar kan reducera energianvändningen med så mycket som 80 procent, säger Jonas Granzell. Detta, tillsammans med att ett byte även bidrar till att höja värdet på fastigheten och minskar återkommande reparationskostnader, gör att investeringen på 500 000-800 000 för ett hissbyte oftast blir den långsiktigt mest ekonomiska lösningen. I dag finns också stora möjligheter att få en speciell design på hissen, vilket kan förhöja hela intrycket av fastigheten. Hissen ses ofta som en förlängning av fastighetens entré och påverkar exempelvis det viktiga första intrycket som lägenhetsspekulanter får.

Planera för hissbytet i god tid. Informera de boende om att hissen kommer att vara avstängd. Det gör det mycket lättare för de boende att planera.

Planera för hissbytet i god tid!

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.