Dataregisterbeskrivning

1. Registeransvarig

KONE Corporation

Postadress:
P.O.Box 7 

FIN-02151 Espoo, FINLAND

Telefon:
+358 204 751

Gatuadress:
KONE Building 

Keilasatama 3

FIN-02150 Espoo, FINLAND

2. Person som ansvarar för registerfrågor eller kontaktperson

KONE Corporate Communications 

KONE Building

Keilasatama 3 

FIN-02150 Espoo

Finland

Tel: +358 204 751
Fax: +358 204 75 4515

Har du några frågor angående den information vi har lagrat om dig? Kontakta oss via kontaktformuläret på vår företagswebbplats (kategorin ”frågor angående kunddata” – customer data related questions). Din fråga kommer sedan att vidarebefordras till rätt land och person.

3. Dataregistrets namn

Kunddataregister som hänför sig till tjänsterna på www.kone.com.

4. Syfte med behandlingen av data

Syftet är att behandla kunddata för:

i) att kunna tillhandahålla tjänsterna på www.kone.com och relaterade produkter till kunden.

ii) att kunna utveckla och hantera kundrelationen.

iii) att kunna utveckla och hantera tjänsterna på www.kone.com och relaterade produkter.

iv) att kunna tillhandahålla mervärdestjänsterna knutna till tjänsterna på www.kone.com och relaterade produkter.

v) att kunna hantera interna och externa skyldigheter inom KONE Corporation, dess partners, filialer, dotterbolag och underleverantörer i enlighet med tjänsterna på www.kone.com och relaterade produkter.

vi) direkt marknadsföring och datautvinning och relaterade åtgärder, t.ex. producera kunddata i ovanstående syften för KONE Corporation, dess partners, filialer, dotterbolag och underleverantörer.

5 . Information i dataregistret

 • demografiska kunddata som namn, kontaktinformation, allmän beskrivning av kundens verksamhet (t.ex. arkitekt, fastighetsägare, servicekund)
 • kundförfrågningar
 • orderinformation och andra data knutna till tjänsterna på www.kone.com och därtill hörande produkter
 • cookiedata knutna till kundens användning av tjänsten på www.kone.com
 • loggdata knutna till användningen av tjänsten på www.kone.com som fastställer kundens handlingar på webbplatsen, som plats, tid och användarpreferenser
 • kombinationer av ovannämnda data i form av kundprofiler
 • ekonomiska kunddata knutna till köp av tjänster eller därtill hörande produkter

6. Vanliga datakällor

 • Information som har angetts av kunden, t.ex. demografiska kunddata och orderinformation
 • cookieinformation från kundens hårddisk framskaffade av KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer
 • loggdata som KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer har skaffat genom övervakning av användningen av informationssystemet knutna till tjänsten på www.kone.com
 • enheter inom KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer som tillhandahåller tjänster, produkter och värdehöjande tjänster knutna till tjänsten på www.kone.com
 • enheter inom KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer som tillhandahåller logistiktjänster som fakturering, leverans, service etc.

7. Vanliga dataöverföringar eller dataöverföringar utanför EU eller EES

Data kommer att överföras till enheter inom KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer, varav några finns utanför EU och EES, i de syften som definieras ovan. Även en del av de servrar som används för tillhandahållandet av tjänsten på www.kone.com kan befinna sig utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av dataregistret

Dataregistret är skyddat med lösenord och allmänna principer för dataskydd relaterade till informationssystemen hos KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer, till exempel brandväggar. Endast i förväg utsedda anställda på KONE Corporation, dess partner, dotterbolag och underleverantörer har tillgång till de personuppgifter som finns i dataregistret.

Dataregisterbeskrivning

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site