Regelverk vid modernisering av hissar | KONE

Regelverk vid modernisering av hissar | KONE

Regelverk vid modernisering av hissar | KONE

Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU anger minimikrav för nästan alla hissar avsedda för persontransport. Direktivet anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt hur godkännande procedurerna skall ske. Hissdirektivet är införlivat i Sverige genom BFS 2011:12 H12 (senast ändrat genom ändringsföreskrift BFS 2018:2 H18).

Vid modernisering av hissar måste Boverkets föreskrift H18 vara uppfylld. Äldre hissar uppfyller inte samma säkerhetskrav som dagens nya hissar och Boverkets nya föreskrifter kräver därför att säkerheten hos äldre hissar vid modernisering höjs till en acceptabel nivå. Vid modernisering med hjälp från KONE säkerställer vi självklart att dessa föreskrifter uppfylls.

KRAV PÅ ÅTGÄRDER VID MODERNISERING

Vid ändring av hissens korginredning eller hela hisskorgen ska följande punkter uppfyllas:

  • Manöverorgan ska vara handikappanpassade
  • Korgdörr skall monteras i alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen
  • Tvåvägs nödtelefon med 24 timmars service
  • Godkänd belysning och nödbelysning i hisskorgen

I de fall styrsystem, apparatställ och maskineri moderniseras gäller även:

  • Petsäkra lås/dörrkontakter på våningsplanen för att skydda mot elstötar
  • Anordning för evakuering av instängda passagerare
  • Tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal i schaktgrop och topp

Boverkets föreskrift

Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den förses med innerdörr eller annat skydd i hisskorgen omedelbart.

Nollvision för olyckor

Säkerhet är en av hörnstenarna i KONE:s verksamhet. Vi arbetar aktivt för att öka säkerheten i relation till hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar och har en nollvision för olyckor. Läs mer »

Boverkets föreskrifter Läs mer »
Hissförbundet om säkerhetsrisker med äldre hissar Läs mer »
Hissförbundets handbok för fastighetsägare Läs mer »

Vill du kontakta, rådfråga eller få en offert?

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.