Mångfald, rättvisa och inkludering

Mångfald, rättvisa och inkludering är integrerade i KONEs kultur och värderingar. Vi tror att när människor uppskattas för att de är sig själva kan både innovation och arbetsmiljö blomstra.

Bild

Våra mål för att främja mångfald och inkludering

Vi har definierat fyra tydliga mål som skall styra vår globala strategi för inkludering och mångfald:

  • 35 % av befattningarna i högsta ledningen ska innehas av kvinnor innan 2030.
  • Fortsätta att öka mångfalden av erfarenheter och perspektiv genom att systematiskt anställa människor utanför vår bransch, med kompetenser som kompletterar våra.
  • Sträva efter att ha lika stor mångfald som våra kunder och de samhällen vi verkar i. Som en specifik åtgärd arbetar vi för att öka den kulturella mångfalden i våra globala affärsenheter och funktioner.
  • Arbeta tillsammans för att skapa en inkluderande kultur som hyllar mångfald. Vi kommer till exempel att göra det genom kontinuerlig handledning för våra chefer och genom att ge praktiska tips och fakta till anställda och visa vägen för en inkluderande kultur.

Läs mer om mångfald och inkludering på KONE i vår hållbarhetsrapport.

Bild

Träffa Sofie, hissmontör i Norge

Underhållstekniker för hiss – en titel som inte säger så mycket om det ansvar som det innebär att hålla byggnader och städer igång smidigt och effektivt. Sofie Frafjord Jølstad från KONE Norge känner till detta väl.

Sofie Frajord Jølstad började sin resa på KONE som underhållstekniker för hiss för åtta år sedan. Det har hon inte ångrat.

"Vissa kvinnor kan vara rädda för att göra saker eftersom de tr​​​or att de inte kommer att klara det. Men jag tror att de skulle klara det jättebra och att vi alla bara behöver lita på oss själva och ta steget", säger Sofie.

I dag är Sofie en framgångsrik tekniker, och menar på att KONEs inkluderande och stärkande arbetskultur ​har varit en bidragande faktor till hennes framgång. "Vi är det enda företaget i Norge med fyra kvinnor som arbetar som hisstekniker", tillägger hon och påpekar att många företag fortfarande kan vara ovilliga att anställa kvinnor på områden som anses fysiskt krävande.

Tanken på att vara del av en exklusiv grupp ökar känslan av samhörighet mellan henne och hennes kvinnliga kollegor. Tillsammans tror Sofie att de kan åstadkomma verklig förändring.

Bild

Vi tror på mångfald, inkludering och jämlikhet

På KONE strävar vi efter att ge alla lika möjligheter. Vi tillämpar inkludering och mångfald i alla våra rekryteringsprocesser och möjliggör unika karriärvägar samt stödjer en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Bild

Vi uppskattar alla som individer

Globalt är vi 147 nationaliteter som gör oss unika. För att påskynda innovation och samarbete och för att skapa en blomstrande arbetsgemenskap välkomnar vi nya kompetenser och synpunkter utanför vår bransch. Tillsammans gör vi KONE till en utmärkt arbetsplats och städer till bättre platser att leva på.

Bild

Våra olika perspektiv driver på innovation

Vi är endast så starka som vi är olika och inkluderande. Våra olika förmågor, färdigheter och synsätt hjälper oss att skapa den bästa People Flow™-upplevelsen och bygga bättre och mer hållbara städer. Vi behandlar alla med vänlighet och respekt, stöder oliktänkande, erkänner våra fördomar och har alltid ett öppet sinne.

Bild

Vi bryr oss om varandra och de samhällen vi lever i

Vi engagerar oss för en kultur som välkomnar alla. En kultur där alla verkligen kan vara sig själva och känna samhörighet. Vi arbetar ständigt med att främja inkludering och vi går framåt med goda ambitioner. Vi bidrar till en hållbar utveckling av samhället och vill ta ställning för ett rättvist och jämlikt samhälle, därför är vi stolt supporter av Stockholm Pride.

Läs mer om mångfald och inkludering på KONE i vår hållbarhetsrapport

JOIN OUR FLOW

Hitta ditt drömjobb och sök våra intressanta tjänster idag! Eller skicka en spontanansökan till karriar@kone.com.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.