Uppförandekod | KONE

Uppförandekod | KONE

Integritet och ett etiskt agerande har varit nyckelfaktorer för KONEs framgångar genom åren.Integritet i vårt sätt att arbeta, samt våra värderingar Care, Customer, Collaboration och Courage, har länge varit en källa till styrka och konkurrensfördelar.

Uppförandekoden fungerar som vägledning och hjälper oss fatta rätt beslut i vårt dagliga arbete, var vi än befinner oss. När vi gör affärer på ett korrekt och ärligt sätt skapas en hälsosam arbetsmiljö och våra kunder och affärspartner får förtroende för oss. Uppförandekoden hjälper oss att ha ett ansvarsfullt och etiskt beteende som förväntas av KONEs anställda och företag.

Uppförandekoden gäller för alla KONEs styrelseledamöter, tjänstemän, chefer och anställda, och omfattar alla dotterbolag, filialer och andra enheter där KONE utövar ledningskontroll.


Läs vår uppförandekod »

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.