WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

Hisslösningar som uppfyller standarderna

NYA STANDARDER FÖR SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Två nya europeiska standarder infördes 2014 för utformning och tillverkning av hissar, dessa ger betydande fördelar vad gäller tillgänglighet och säkerhet för både passagerare och servicetekniker.

Den första, EN 81-20:2014, fastställer reviderade och uppdaterade säkerhetskrav för konstruktion och installation av hissar. Den andra, EN 81-50:2014, definierar test- och undersökningskraven för vissa hisskomponenter.

Dessa standarder klargör och förbättrar även kraven på byggnadens gränsyta, och ersätter de tidigare standarderna EN 81-1 och EN 81-2 som infördes 1998. Alla hissar som tas i bruk efter den 31 augusti 2017 måste uppfylla kraven i de nya standarderna, annars kommer de inte att bli godkända vid första besiktningen. Observera att övergången till nya standarder inte gäller retroaktivt, utan enbart hissar eller hisskomponenter som levererats efter den 31 augusti 2017 då de nya standarderna började gälla.

EN 81-70 TILLGÄNGLIGHET FÖR HISSAR

Standarden EN 81-70 fastställer hisskorgstorlek och inredningstillval som underlättar tillgängligheten för personer i rullstol och med rullator. Standarden EN 81-70 uppfylls av hissarna KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 och MiniSpace.

EN 81-71 VANDALTÅLIGA HISSAR

Uppfyllande av standarden EN 81-71 finns som tillval för att skydda hissarna KONE MonoSpace 500 och KONE MonoSpace 700 i byggnader som utsätts för vandalisering. De vandaltåliga lösningarna omfattar material och tillbehör som är tåliga, begränsat brännbara och vattentåliga.

EN 81-72 BRANDHISSAR

Brandhissar som uppfyller EN 81-72 har takluckor och stegar för räddningsinsatser. De elektriska komponenterna i schaktet och på hisskorgen är vattentåliga. Den här lösningen är tillgänglig för KONE MonoSpace 500 och MonoSpace 700.

Verktyg och dokument

Kontakta oss

Relaterade ämnen