Hisslösningar som uppfyller standarderna

img_shopping-center-elevator-lobby

NYA STANDARDER FÖR SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Två nya europeiska standarder infördes 2014 för utformning och tillverkning av hissar, dessa ger betydande fördelar vad gäller tillgänglighet och säkerhet för både passagerare och servicetekniker.

Den första, EN 81-20:2014, fastställer reviderade och uppdaterade säkerhetskrav för konstruktion och installation av hissar. Den andra, EN 81-50:2014, definierar test- och undersökningskraven för vissa hisskomponenter.

Dessa standarder klargör och förbättrar även kraven på byggnadens gränsyta, och ersätter de tidigare standarderna EN 81-1 och EN 81-2 som infördes 1998. Alla hissar som tas i bruk efter den 31 augusti 2017 måste uppfylla kraven i de nya standarderna, annars kommer de inte att bli godkända vid första besiktningen. Observera att övergången till nya standarder inte gäller retroaktivt, utan enbart hissar eller hisskomponenter som levererats efter den 31 augusti 2017 då de nya standarderna började gälla.

img_wheelchair-elevator

EN 81-70 TILLGÄNGLIGHET FÖR HISSAR

Standarden EN 81-70 fastställer hisskorgstorlek och inredningstillval som underlättar tillgängligheten för personer i rullstol och med rullator. Standarden EN 81-70 uppfylls av hissarna KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 och MiniSpace.

img_vandal-resistant-signalization

EN 81-71 VANDALTÅLIGA HISSAR

Uppfyllande av standarden EN 81-71 finns som tillval för att skydda hissarna KONE MonoSpace 500 och KONE MonoSpace 700 i byggnader som utsätts för vandalisering. De vandaltåliga lösningarna omfattar material och tillbehör som är tåliga, begränsat brännbara och vattentåliga.

img_shopping-center-elevator-escalator

EN 81-72 BRANDHISSAR

Brandhissar som uppfyller EN 81-72 har takluckor och stegar för räddningsinsatser. De elektriska komponenterna i schaktet och på hisskorgen är vattentåliga. Den här lösningen är tillgänglig för KONE MonoSpace 500 och MonoSpace 700.

Verktyg och dokument

KONEs helhetslösningar för brandhissar

Vår helhetslösning för brandhissar uppfyller miljö- och funktionskraven i EN 81-72 och finns med en rad olika utseenden.

Hisstandarder EN 81-20 och EN 81-50

Detta faktablad ger en översikt över de viktigaste förändringarna av säkerhets- och tillgänglighetskraven som infördes med EN 81-20:2014 och EN 81-50:2014.

KONE vandalsäker signalisering KSS140

KSS 140 är en elegant men ändå extremt tålig signaliseringsserie med utmärkt skydd mot vandalisering. Den är perfekt för knutpunkter inom kollektivtrafiken, flygplatser och butiker.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.