Till toppen av sidan

Hisslösningar som uppfyller standarderna

NYA STANDARDER FÖR SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Två nya europeiska standarder för utformning och tillverkning av hissar kommer att ge betydande fördelar vad gäller tillgänglighet och säkerhet för både passagerare och servicetekniker.

Den första, EN 81-20:2014, fastställer reviderade och uppdaterade säkerhetskrav för konstruktion och installation av hissar. Den andra, EN 81-50:2014, definierar test- och undersökningskraven för vissa hisskomponenter.

De nya standarderna klargör och förbättrar även de nuvarande kraven på byggnadens gränsyta. De ersätter de nuvarande standarderna EN 81-1 och EN 81-2 som infördes 1998. Alla hissar som tas i bruk efter den 31 augusti 2017 måste uppfylla kraven i de nya standarderna annars kommer de inte att bli godkända vid första besiktningen. Det kan också vara svårt, eller till och med omöjligt, att uppdatera en leverans av ny hiss till EN 81–20.Observera att övergången till nya standarder inte gäller retroaktivt, utan enbart hissar eller hisskomponenter som levereras efter 31/8.

EN 81-70 TILLGÄNGLIGHET FÖR HISSAR

Standarden EN 81-70 fastställer hisskorgstorlek och inredningstillval som underlättar tillgängligheten för personer i rullstol och med rullator. Standarden EN 81-70 uppfylls av hissarna KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 och MiniSpace.

EN 81-71 VANDALTÅLIGA HISSAR

Uppfyllande av standarden EN 81-71 finns som tillval för att skydda hissarna KONE MonoSpace 500 och KONE MonoSpace 700 i byggnader som utsätts för vandalisering. De vandaltåliga lösningarna omfattar material och tillbehör som är tåliga, begränsat brännbara och vattentåliga.

EN 81-72 BRANDHISSAR

Brandhissar som uppfyller EN 81-72 har takluckor och stegar för räddningsinsatser. De elektriska komponenterna i schaktet och på hisskorgen är vattentåliga. Den här lösningen är tillgänglig för KONE MonoSpace 500 och MonoSpace 700.

Verktyg och dokument

Kontakta oss

Relaterade ämnen