Till toppen av sidan

Fördelar med uppgraderingar

MILJÖEFFEKTIVITET

Genom att uppgradera hissens strömförsörjningssystem, kontrollsystem och korgbelysning kan man minska dess energiförbrukning betydligt. Förutom att dessa uppgraderingar gör hissen miljöeffektivare minskar de även driftkostnaderna.

FUNKTION

Hissens funktion kan förbättras betydligt genom att man moderniserar komponenter som kontrollsystemet och dörrmekanismen. Sådana uppgraderingar förbättrar pålitligheten, nivåprecisionen, väntetiderna och tillgängligheten.

SÄKERHET

Det som prioriteras högst är att säkerställa hisspassagerarnas och underhållspersonalens säkerhet. Genom att uppgradera komponenter som belysningen i schaktet och maskinrummet, hastighetsbegränsaren och maskinskydden uppnår du ökad säkerhet och minskade risker i byggnaden.

Verktyg och dokument

Fler verktyg och dokument