Till toppen av sidan

Tillgänglighet för alla | KONE

Vi på KONE tycker att det är viktigt att tillgänglighet inkluderar alla

  • En större hisskorg förbättrar tillgängligheten för användare med barnvagn eller rullstol.
  • Automatiska dörrar som håller sig öppna längre tid och hissar med nivåutjämning underlättar vid på- och avstigning.
  • Sittplatser i hissen ökar bekvämligheten.
  • Med hjälp av speglar förbättras sikten för rullstolsburna personer att backa ut rullstolen ur hissen på ett säkert sätt.

Tillgänglighetsfrågor och Tillgänglighetsstipendium

Vi har lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar. Vårt Tillgänglighetsstipendium delas ut årligen tillsammans med Parasport Sverige och bidrar till att fler människor kan leva ett mer fysiskt aktivt liv. Stipendiet går till idrottsanläggningar som idag saknar viktiga anpassningar för personer med funktionsvariationer. Stipendiet är en del av vår långsiktiga strategi för att öka tillgängligheten för fler människor i vårt samhälle.

För att öka tillgängligheten är det viktigt med förebyggande underhåll och modernisering som säkerställer att utrustningen uppfyller de senaste standarderna för säkerhet och tillgänglighet.

Tips för hissäkerhet »

Läs mer om boende och tillgänglighet för seniorer »

Se seniorpanelens tillgänglighetsrapport »

Fem enkla sätt att förbättra tillgängligheten

Bild
  1. Genom att modernisera en hiss kan utrymmet inuti hissen öka med upp till 50 procent
  2. Breda dörröppningar underlättar på- och avstigning för passagerare med rullstol eller barnvagn
  3. Räcken att hålla i ger extra stöd och speglar ger bättre sikt och rumsuppfattning
  4. Punktskrift och ljudmeddelanden underlättar för personer med syn- och hörselnedsättningar
  5. I byggnader som saknar hiss kan installation ske i trapphuset eller utvändigt mot en yttervägg

Små saker kan spela stor roll inom säkerhet

Vi på KONE utformar våra lösningar med säkerheten i första rummet.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site