KONE och LEED-certifiering för gröna byggnader

KONE och LEED

Vår expertis och våra lösningar kan hjälpa din byggnad att uppnå certifieringen för gröna byggnader från LEED

Nästa generations gröna byggnad med KONE och LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt betygssystem för gröna byggnader som utvecklats av U.S. Green Building Council.

LEED-certifieringssystemet hjälper fastighetsägare och operatörer att identifiera och genomföra design, konstruktion, drift och underhållslösningar för gröna byggnader.

KONE hjälper dig att erhålla poäng för LEED v4 Building Design and Construction genom att:

  • Hjälpa till att minska energiförbrukningen på platsen och byggnadens koldioxidavtryck, med djupgående analys av trafikmönster och energiförbrukningen och potentiell minskning av koldioxidavtrycket för våra lösningar under deras livslängd
  • Hjälpa dig att uppfylla LEED-förutsättningar och tillhandahålla lösningar som bidrar till att uppnå LEED-poäng

Vi stöder dig även med andra betygssystem.

Energi och atmosfär

KRAV
TYP
BESKRIVNING AV KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
Grundläggande driftsättning och verifieringFörutsättningarFörbereda och upprätthålla en drifts- och underhållsplan som innehåller nödvändig information för effektiv drift av byggnaden.
KONE kan tillhandahålla bruksanvisningar och underhållsplaner för sina lösningar.
Minsta energiprestandaFörutsättningarUppfylla obligatoriska krav för hissar:
  • Korgbelysning
  • Korgfläkt
  • Standbyläge
  • Luftkonditionering
KONE kan utforma lösningar för att uppfylla krav och tillhandahålla visuella och tekniska bevis vid behov.
Grundläggande köldmediehanteringFörutsättningarAnvänd inte klorfluorkarbonbaserade (CFC) köldmedier i nya värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem.KONEs utrustning använder inte CFC-köldmedier
Optimera energiprestandaPoängUppvisa minskning av byggnadens totala energiförbrukning i den föreslagna byggnaden jämfört med referensbyggnadenKONEs lösningar kan tas med i ett projekts energisimulering förutsatt att den ”exceptionella beräkningsmetoden” tillämpas. KONE kan stödja detta genom att tillhandahålla beräkningar av energieffektiviteten.
Förbättrad köldmediehanteringPoängMinska ozonnedbrytningen och stöd tidig efterlevnad av Montrealprotokollet samtidigt som direkta bidrag till klimatförändringarna minimeras.KONE kan tillhandahålla utrustning som har låg ozonnedbrytande potential (ODP) och låg global uppvärmningspotential (GWP)

Material och resurser

KRAV
TYP
BESKRIVNING AV KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
Bygg- och rivningsavfallshanteringFörutsättningarUtveckla och genomföra en plan för bygg- och rivningsavfallshantering.KONE kan uppfylla kraven i planen för byggavfallshantering som fastställts för projektet. KONE har även sin egen uppsättning riktlinjer för avfallshantering och återvinning på installationsplatser.
Upplysning om och optimering av byggprodukter – miljövarudeklarationPoängAnvända minst 20 olika permanent installerade produkter med miljövarudeklaration (EPD) från minst fem olika tillverkare.KONEs verifierade miljövarudeklarationer från tredje part ger information om våra hissars och rulltrappors miljöprestanda under hela deras livscykel.
Upplysning om och optimering av byggprodukter – anskaffning av råmaterialPoängAnvända minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som har offentliggjort en rapport som innehåller miljöpåverkan av utvinningsverksamhet förknippad med tillverkarens produkter.KONE kan tillhandahålla en hållbarhetsrapport som följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative. KONEs årsrapport beskriver frågor i enlighet med FN:s Global Compacts process för kommunikation om framsteg.
Upplysning om och optimering av byggprodukter – materialingredienserPoängAnvända minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som har hälsoproduktdeklarationer (HPD) i enlighet med Health Product Declaration Open Standard. En HPD är ett dokument som delas av tillverkare för att upplysa om produktingredienser och eventuella hälsorisker förknippade med dessa ingredienser.KONEs HPD:er, i enlighet med HPD Open Standard, ger information om vilka material hissar och rulltrappor innehåller och de hälsoeffekter som är förknippade med dessa material. Vi erbjuder för närvarande HPD:er för ett begränsat antal lösningar.

Miljökvalitet inomhus

KRAV
TYP
BESKRIVNING AV KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
Material med låga utsläppPoängUppnå tröskelvärdet för efterlevnad av utsläpp, materials innehåll av flyktiga organiska föreningar och testmetoder.*KONE kan hjälpa kunderna att välja finishmaterial som uppfyller kraven för hisskorgen och tillhandahålla bevis på att de valda materialen uppfyller tekniska krav. KONE använder minsta möjliga mängd kemikalier under installationen.
Plan för hantering av inomhusluftens kvalitet under byggetPoängUtveckla och genomföra en plan för hantering av inomhusluftens kvalitet för bygget och byggnadens faser före användning.KONE kan uppfylla kraven i planen för hantering av inomhusluftens kvalitet som fastställts för projektet.

*Kraven kan variera beroende på om alternativ 1 eller alternativ 2 för budgetberäkningsmetod följs i projektet.

Innovation

KRAV
TYP
BESKRIVNING AV KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
InnovationPoängUppnå betydande, mätbara miljöprestanda med hjälp av en strategi som inte tas upp i LEED:s betygssystem för gröna byggnader.KONEs innovativa personflödeslösningar kan bidra till att uppnå innovationspoäng och vi kan tillhandahålla dokumentation för att stödja detta på projektbasis.

Relaterade ämnen

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE och BREEAM

Ta reda på hur KONEs expertis kan hjälpa dig att uppnå certifieringar och poäng för gröna byggnader från BREEAM.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Normer och standarder

Vi erbjuder ett stort urval av lösningar för att uppfylla gällande standarder och bestämmelser för hissar, bland annat när det gäller tillgänglighet, vandalsäkerhet och brandsäkerhet. Samtliga våra lösningar uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna EN81-20 och EN81-50 för hisskonstruktion och tillverkning.

Kontakt

Fyll i formuläret nedan för att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig. En av våra medarbetare kontaktar dig så snart som möjligt.

Sample form


+46My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other

Observera att när du skickar in detta formulär samlar vi in dina personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy.


Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.