KONE och BREEAM

Vår expertis och våra lösningar kan hjälpa din byggnad att uppnå certifieringen för gröna byggnader från BREEAM

Nästa generations gröna byggnad med KONE och BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett internationellt erkänt betygssystem för gröna byggnader som utvecklats av Building Research Establishment (BRE).

BREEAM hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare och operatörer att hantera och minska risker genom att uppvisa hållbarhetsprestanda under planering, design, konstruktion, drift eller renovering.

KONE hjälper dig att erhålla poäng från BREEAM International New Construction (NC) 2016 genom att:

  • Hjälpa till att minska energiförbrukningen på plats och byggnadens koldioxidavtryck, med djupgående analys av trafikmönster och energiförbrukningen, och potentiell minskning av koldioxidavtrycket för våra lösningar under deras livslängd
  • Hjälpa dig att uppfylla BREEAM-förutsättningar och tillhandahålla lösningar som bidrar till att uppnå BREEAM-poäng

Vi stöder dig även med andra tekniska standarder från BREEAM.

ENE06: Energieffektiva transportsystem – EN POÄNG

En poäng erhålls när alla bedömningskritierier har uppfyllts

KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
Utför en analys av transportbehovet för byggnaden för att avgöra det optimala antalet och storleken på hissar, rulltrappor och rullbandKONE kan tillhandahålla en särskild trafikanalysrapport med hjälp av sin personflödesexpertis och verktyg
Uppskatta energiförbrukningen för hiss, rulltrappa och rullband i enlighet med ISO 25745 Energiprestanda för hissar, rulltrappor och rullband och jämför designlösningen med ett annat ändamålsenligt systemKONE kan tillhandahålla beräkningar av energieffektiviteten i enlighet med ISO 25745-metoden
Överväg att använda ett regenerativt drivsystem där det ger en energibesparing som är större än den ytterligare energi i standbyläge som används för att stödja drivsystemenKONE kan tillhandahålla bevis på de potentiella energibesparingar som möjliggörs av det regenerativa drivsystemet
Specificera hissen med lägst energiförbrukningKONE kan tillhandahålla en energieffektivitetsrapport för sina lösningar

ENE06: Energieffektiva transportsystem – TVÅ POÄNG

När den första poängen har erhållits kan ytterligare två poäng erhållas genom att uppfylla ytterligare kriterier för energieffektiva funktioner

HISSAR

KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
• Använd standbylösningar till exempel för hisskorgens belysning, användardisplayer och ventilationsfläktar
• Använd korgbelysning och displaybelysning som ger ett genomsnittligt ljusutbyte (för all inredning i korgen) på > 55 lumen/watt
• Använd ett drivsystem med variabel hastighet, variabel spänning och variabel frekvens
• Använd ett regenerativt drivsystem där det visas att dess användning sparar energi, om det inte kan visas att detta inte är ekonomiskt hållbart, med beaktande av om det betalar sig under installationens livslängd
KONE kan tillhandahålla teknisk information för:
• Standbylösningar
• Hisskorgens ljusutbyte – standbyläge
• Drivsystem
• Energibesparing som möjliggörs av det regenerativa drivsystemet

RULLTRAPPOR OCH RULLBAND

KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA
Varje rulltrappa eller rullband uppfyller åtminstone en av följande:
• Den är monterad med en lastavkännande anordning som synkroniserar motoreffekten med passagerarefterfrågan genom ett drivsystem med variabel hastighet.
• Den är monterad med en passageraravkänningsanordning för automatisk drift (rullband), så rulltrappan går i standbyläge när det inte finns några passagerare.
KONEs rulltrappor har olika driftlägen, inklusive ett automatiskt standbyläge när det inte finns några passagerare. Standbydrift minskar energiförbrukningen och förlänger utrustningens livslängd.

Energi och atmosfär

POÄNGKRAVBESKRIVNING AV KRAVHUR KONE KAN HJÄLPA TILL
HEA02Inomhusluftens kvalitetMaterial som innehåller asbest är förbjudna. Listade produkttyper måste uppfylla utsläppsgränserna (för formaldehyd, flyktiga organiska föreningar och cancerframkallande ämnen), testning och ytterligare krav.KONE kan hjälpa kunderna att välja finishmaterial som uppfyller kraven för hisskorgen och tillhandahålla bevis på att de valda materialen uppfyller tekniska krav.
HEA06TillgänglighetTillämpa minsta hisskorgsdimensioner för att garantera tillgängligheten för alla typer av användare, inklusive personer med funktionshinder eller begränsad rörlighet.KONE kan leverera en hisskorg som uppfyller tillgänglighetskrav.
MAT01Påverkan under livscykelnSpecificera material med låg miljöpåverkan under hela livscykeln.KONEs verifierade miljövarudeklarationer (EPD) från tredje part ger information om KONE-lösningars miljöprestanda under hela deras livscykel. KONEs miljövarudeklarationer uppfyller ISO 14025 och EN 15804 och kan användas för att erhålla poäng för livscykelpåverkan (LCA). LCA-beräkningsverktyget verifieras även mot BREEAM-krav.
MAT03Ansvarsfull anskaffning av byggprodukterAlla träprodukter och träbaserade produkter som används i projektet har avverkats och handlats lagligt.KONE kan hjälpa kunderna att välja träbaserade finishmaterial som uppfyller kraven för hisskorgen och tillhandahålla bevis på att de valda materialen uppfyller tekniska krav.
MAT05Konstruktion för hållbarhet och motståndskraftAnvänd lämpligt skydd för exponerade element på byggnaden och landskapet och minimera därigenom bytesfrekvensen och maximera materialoptimeringen.KONE kan tillhandahålla material för hisskorgen som uppfyller krav på hållbarhet och motståndskraft.
MAN04Driftsättning och överlämnandeSe till att användarna är medvetna om sin byggnads ”gröna funktioner” och hur de ska hanteras.KONE kan tillhandahålla bruksanvisningar för sina lösningar.
WST01ByggavfallshanteringMinska genereringen av avfall och uppmuntra till bortstyrning från deponering genom god design och konstruktionspraxis.KONE kan uppfylla kraven i planen för byggavfallshantering som fastställts för projektet. KONE har även sin egen uppsättning riktlinjer för avfallshantering och återvinning på installationsplatser.
INN01InnovationInnovationskategorin ger möjligheter för att exemplariska prestanda och innovativa produkter och processer erkänns som inte ingår inom eller som går utöver kraven i poängkriterierna.KONE kan tillhandahålla expertis och dokumentation om våra innovativa personflödeslösningar för att stödja kunder som vill erhålla innovationspoäng.

Kontakt

Fyll i formuläret nedan för att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig. En av våra medarbetare kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Sample form


+46My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other

Observera att när du skickar in detta formulär samlar vi in dina personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy.


Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site