KONE och Parasport Sverige utlyser för fjärde året i rad ett tillgänglighetsstipendium

Pressmeddelande Publicerat 04-12-2019

Att inte möjliggöra fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning bidrar till en ökad hälsoklyfta. En konsekvens KONE och Parasport Sverige vill motverka. Därför utlyser KONE och Parasport Sveriges för fjärde året i rad ett tillgänglighetsstipendium i syfte att uppmuntra och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar.

Det årliga tillgänglighetsstipendiet på 50 000 kronor är nu öppet för idrottsföreningar att ansöka om. Stipendiet ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar som ger fler möjlighet till fysisk aktivitet. Det går till den förening som tydligast visar hur de skulle kunna öka möjligheten för fler att utöva idrott.

– Många idrottsanläggningar i Sverige har allvarliga brister när det gäller tillgänglighet. Det gör att inte alla medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. Som tur är finns det flera bra lösningar – exempelvis automatiska dörröppnare, plattformshiss, ramper vid ingång eller modernisering av en befintlig hiss, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige.

Närmare 60 procent av idrottsföreningar saknar en tillgänglighetsplan eller tillgänglighetspolicy. Det visar en undersökning från 2018 bland 2 000 svenska idrottsföreningar, som gjordes av KONE tillsammans med Parasport Sverige. Undersökningen visar även att 67 procent av respondenterna saknar en automatisk dörröppnare, en lösning som varken är kostsam eller besvärlig men kan vara helt avgörande för om en person ska kunna idrotta eller inte.

– För oss är tillgänglighet en hjärtefråga. Därför är Parasport Sverige, som vi nu samarbetat med i flera år, en självklar partner för oss. Tillsammans vill vi inte bara synliggöra problemet utan också̊ bidra till en samhällsförändring och konkreta förbättringsinsatser. Vårt mål är att fler människor ska kunna leva ett mer fysiskt aktivt liv, säger Jaakko Kaivonen.

KONE har under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar som gör att människor kan förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Det KONE kallar för People Flow. I detta ingår att uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar. Detta är också en ambition som går hand i hand med Parasport Sveriges målsättning.

– Tillgänglighetsfrågan inom svensk idrott drivs framåt av parasporten tillsammans med KONE och insatserna gör skillnad. Det märks av att intresset för stipendiet har ökat varje. Så i år hoppas vi givetvis få ansökningar från ännu fler föreningar så att vi kan bidra till att göra idrotten tillgänglig för fler, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Sista ansökningsdagen är 31 maj 2019 och vinnarna utses i juni 2019 av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige.

Läs mer om stipendiet på kone.se/stipendium »

Förra året gick tillgänglighetsstipendiet till föreningen KFUM i Malmö, för och deras ambitioner för att utveckla lägergården Hallaskog.

Läs mer om förra årets stipendiat här »

För mer information, vänligen kontakta:
Hanne Luukkonen Konradsson, marknads- och kommunikationschef KONE, hanne.konradsson@kone.com, 08-752 35 48

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se, 0708-85 36 46

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll och service, reparationer och moderniseringslösningar. 2018 hade KONE en omsättning på 9,1 miljarder euro och vid årets slut över 57 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. kone.se

empty

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site