Tillgänglighetsstipendium gör idrott möjligt för fler barn och ungdomar i Skåne

Pressmeddelande Publicerat 06-29-2018

För tredje året i rad delar KONE och Parasport Sverige ut sitt Tillgänglighetsstipendium på 50 000 SEK. Pengarna går i år till föreningen KFUM i Malmö för deras ambitioner att utveckla lägergården Hallaskog till ett center för sport, utomhusaktiviteter och social sammanhållning där alla barn och ungdomar som vill ska ha rätt att delta, oavsett funktionsnedsättning.

Många idrottsanläggningar runt om i Sverige saknar idag fullgoda tillgänglighetsanpassningar, trots att fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet. Det arbete föreningen KFUM i Malmö bedriver med barn och ungdomar ligger helt i linje med det KONE och Parasport Sverige vill uppmuntra. Deras lägergård ”Hallaskog” ligger strategiskt placerad mitt i hjärtat av Skåne, vilket gör det lätt för alla skånska idrotts- och paraidrottsföreningar att ta sig dit. Ambitionen är dock inte bara att det ska vara lätt att ta sig dit.

– Vi vill utveckla och tillgänglighetsanpassa verksamheten och lokalerna på vår lägergård Hallaskog. Vi vill förändra både invändigt och utvändigt för att skapa en funktionell lägergård, med möjlighet till flera olika typer av sporter. Vårt mål är att Hallaskog ska vara 100 % tillgänglighetsanpassat både för utomhus- och inomhusaktiviteter, säger Vesna Sinobad, KFUM Malmö och projektledare för lägergård Hallaskog.

Idag anordnas lägervistelser för barn och ungdomar från skolor, föreningar och organisationer på Hallaskog. Årligen besöks lägergården av 1 200 barn och ungdomar som övernattar eller är på dagsvistelse, varav ca 20 % har någon form av funktionsnedsättning. Lägergården vid Dagtorpssjön saknar idag många tillgänglighetsanpassningar.

– Pengarna blir ett mycket välkommet bidrag i vårt arbete att öka framkomligheten i och runt lägergården. Vi planerar för nya ramper, automatiska dörröppnare, handikappanpassning av toaletter och på sikt hoppas vi också kunna anpassa vårt utegym och multicourt, säger Vesna Sinobad.

Stipendiet är ett viktigt inslag i arbetet för att uppmuntra till, och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar. KFUM visar att de har långtgående kunskaper om vikten att inkludera alla. Barn och unga med funktionsnedsättning har ofta svårt att ta plats i fritids- och idrottsverksamheter och många har ofta många misslyckade försök bakom sig. Det är något KFUM i Malmö vill ändra på.

– Vi har fått in många ansökningar till årets tillgänglighetsstipendium vilket visar på att det finns ett stort behov av tillgänglighetsanpassningar vid svenska idrottsanläggningar, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien. Det var ett svårt val att utse vinnare då det fanns många bra ansökningar som visar hur de genom olika tillgänglighetshöjande åtgärder skulle göra idrott tillgängligt för fler.

Juryns val föll till slut på KFUM i Malmö för deras beundransvärda arbete med barn och ungdomar där de med stort engagemang arbetar för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar med hjälp av olika sporter samt även skapa en social samvaro för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

– Det känns hoppfullt att vi genom stipendiet kan göra idrotten mer tillgänglig för alla, så att alla ska få samma möjlighet till ett aktivt liv. Så är det inte idag, men tillsammans med KONE hoppas vi kunna göra skillnad. Därför är det otroligt viktigt och känns mycket positivt att vi årligen delar ut stipendiet, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Henrik Hjelmberg, marknads- och kommunikationsansvarig Parasport, henrik.hjelmberg@parasport.se, 08-699 62 64

Om KONE och Parasport
KONE är ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar och har arbetat länge med tillgänglighetsfrågor. Företagets vision är att förbättra flödet av människor i och mellan byggnader, People Flow. Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter, samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics. KONE är officiell Tillgänglighetssponsor till Parasport Sverige.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site