OPERATIV EFFEKTIVITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Mycket har sagts om KONEs miljöeffektiva lösningar, som minskar den totala energiförbrukningen och minskar kostnaderna för våra kunder. Men hur ser det ut med KONEs egen verksamhet? Är den miljömedveten? Ger den fler fördelar på sikt? Ja! Och ja! Ta reda på hur.

År 2050 beräknas jorden ha 9,7 miljarder människor, och 66 % av dessa människor kommer att bo i stadsmiljö – allt enligt FNs rapport från 2015. För att kunna bygga hållbara städer måste vi ta hänsyn till alla element som gör skillnad. Därför är KONE noga med att både utveckla miljöeffektiva lösningar för byggnader för att göra dem energieffektivare och förbättra sin egen verksamhet för att minska miljöpåverkan.

KONEs praktiska miljöarbete fokuserar på att minska koldioxidavtrycket och förbättra energi- och materialeffektiviteten och samtidigt minska vattenförbrukningen och -avfallet samt minimera användningen av skadliga ämnen.

Enligt data från KONEs livscykelundersökning och för de produkter som beställdes 2015 innehåller 90 % av de material som används för att tillverka och förpacka KONEs hissar och rulltrappor återvinningsbara metaller. KONEs utrustning innehåller vare sig skadliga ämnen – som asbest, färger som innehåller bly eller kadmiumpigment – eller ozonnedbrytande kemikalier som klorerade lösningsmedel eller freoner.

Vad gäller vattenförbrukning och -avfall släppte KONEs tillverkningsanläggningar (förutom GiantKONE) 2015 ut 17 ton spillvatten i de kommunala spillvattensystemen, jämfört med 20 ton år 2014.

MER FÖRNYBAR ENERGI

Andelen grön el ökade till 22 % år 2015 från 20 % år 2014.

Det beror på följande: 100 % av den el som förbrukas av KONEs huvudkontor och hela tillverknings- och F&U-anläggningen i Finland produceras med vindkraft. Medan 5 % av den el som förbrukas av KONEs tillverkningsanläggning i italienska Slimpa produceras med solenergi, kommer 30 % av den el som förbrukas av KONEs amerikanska verksamhetscenter i Moline, Illinois, från 1 300 solpaneler.

Utöver användningen av förnybar energi använder KONE bränsleeffektiva fordon, lanserar elfordon, anpassar dem och övervakar förarnas körning för att minska koldioxidavtrycket från KONEs fordonspark. Fordonen utrustas med optimerade reservdelar för att minska besöken på lagren, vilket minskar utsläppen ytterligare. Även smarta teknologier som telematiksystem för att öka förarnas säkerhet och förbättra bränsleeffektiviteten är en bidragande orsak. Totalt sett kunde KONE år 2015 registrera en relativ minskning av fordonsparkens utsläpp med 2,9 %.

Även på logistikområdet optimerar KONE transportnätverken, utnyttjar utrymmet bättre vid lastning och minimerar flygtransporten genom att öka transporten på järnväg och vatten.

För att minska resebehovet för KONEs medarbetare uppmuntrar företaget användningen av virtuella mötesverktyg. Kanske är det därför som företagets växthusgasutsläpp från flygresor minskade med 4,5 % år 2015 jämfört med 2014.

UPPMÄRKSAMMAT MILJÖARBETE

KONEs kontinuerliga ansträngningar för att göra skillnad både inom och utanför företaget uppmärksammas. Förra året belönades KONE med en plats på den globala A-listan för klimatprestationer och A-listan för leverantörer av CDP, en av världens ledande leverantörer av data om klimatförändringen. KONE fick också högsta möjliga 100 poäng för sin redovisning av klimatförändringar i CDPs nordiska rapport 2015 – och höga poäng indikerar utmärkt datahantering, transparent kommunikation och en djup förståelse av klimatförändringsrelaterade frågor som påverkar företaget.

En sådan förståelse är avgörande för att implementera miljömål för att göra urbana städer till bättre platser att leva på.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site