GRÖNT FRÅN TOPP TILL TÅ

Idag är det grönt som gäller. Det handlar inte om modevisningar, utan om en trend som drivs av fastighetsägare och utvecklare i fastighetsbranschen som blir alltmer medvetna om vikten av hållbart byggande. Så vad innebär detta för branschen, och hur bidrar KONE?

World Green Building Trends 2016 ger en positiv bild av byggnaders framtid. Den visade att fler än 1 000 svarande i 69 länder menade att mer än 60 % av deras arbete kommer att vara miljöanpassat år 2018. Det är ett ambitiöst mål som skulle innebära att miljöeffektiva byggnader snart kan vara normen.

Rapporten visar också att utvecklingsländer som Brasilien, Indien, Saudiarabien och Sydafrika kommer att driva den gröna tillväxten under de kommande tre åren – med nivåer på 200 till 600 % gentemot dagens nivå av miljöeffektiva byggnader. Utvecklingen väntas även fortsätta i industriländer som USA, Tyskland och Storbritannien.

Att miljöeffektiva byggnader blir allt populärare är ingen överraskning med tanke på att driftskostnaderna blir klart lägre än för traditionella byggnader. Till och med de som svarade i World Green Building Trends 2016 förväntar sig 14 % lägre driftskostnader över fem år för nya miljöanpassade byggnader, och 13 % lägre driftskostnader över fem år för miljöeffektiva renoveringsprojekt.

Det förklarar det ökande intresset för miljöcertifieringar för byggnader, som LEED och BREEAM.

KONES AMBITIÖSA MÅL

Även KONE planerar för att bli grönare. Målen har två aspekter. KONE siktar på att ytterligare förbättra lösningarnas miljöeffektivitet samt att minska utsläppen av växthusgas från verksamheten.

Företagets hållbarhetsrapport 2015 uppfyller båda aspekterna. Låt oss titta på lösningarna.

KONE MonoSpace® 500, dagens maskinrumslösa volymhiss, är upp till 90 % energieffektivare än KONE-hissar från 1990-talet. Även företagets hissteknik för höga hus, UltraRope™, minskar energianvändningen för en 500 meters hissfärd med 15 %, och dess återmatningslösning ger energibesparingar på 20–35 % genom att återvinna energin som frigörs när hissen används.

Rulltrapporna förbrukar också mindre. KONEs miljöeffektiva lösning minskar energiförbrukningen genom att rulltrappan saktas ned eller stannar när den inte används, och genom att motorns effektivitet ökar vid låga trafikvolymer. KONEs destinationskontrollsystem optimerar trafiken vilket innebär att byggnadens hissar kan vara mindre och färre.

DAGS FÖR ETT LYFT

Enligt det europeiska hissförbundet (European Lift Association, ELA) är över 50 % av hissarna och rulltrapporna i Europa redan äldre än 20 år, och år 2020 väntas denna andel ha ökat till 60 %. Det innebär att det är dags att modernisera. Även på detta område erbjuder KONE miljöeffektiva tekniska innovationer.

Genom att modernisera hissen kan man spara upp till 70 % energi. Det innebär lägre driftskostnader och en förutsägbar hantering för fastighetsägaren under hela livscykeln.

DIGITALISERA MERA

I takt med de tekniska innovationer som görs ser framtiden allt ljusare ut. Ny teknik är nämligen en viktig anledning till ökad hållbarhet. Med hjälp av tekniken i smarta byggnader kan fastighetsägare och förvaltare effektivisera byggnadens energi- och resursanvändning och samtidigt förbättra personflödet. Om vi räknar med digitaliseringens kraft blir resultatet imponerande.

Ett exempel är KONEs nya samarbete med IBM i år. Det förser KONEs tjänster med kognitiva analyser. I praktiken innebär detta att KONE kan lösa problem innan de uppstår, eftersom analysplattformarna hela tiden lär sig och blir allt bättre på att identifiera framtida behov.

Idag lönar sig alla åtgärder för en bättre miljö. Det är en trend som kommer att hålla i många år.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site