Förbättrad säkerhet för våra anställda

Förbättrad säkerhet för våra anställda

Bild

Vi på KONE sätter fokus på att säkerställa att alla våra anställda har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Alla medarbetare får utbildning på allmän nivå i hälsa och säkerhet som komplement till den utbildning som berör deras respektive befattningar och arbetsuppgifter.

Alla chefer är ansvariga för att se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda sina teams säkerhet. Anställda och underleverantörer följer definierade bestämmelser och metoder för att värna om säkerheten, både för dem själva och för andra personer som kan beröras av deras arbete.

Medlemmar av ledningen deltar regelbundet i granskningar av arbetsplatssäkerheten och åtgärder vidtas omedelbart om några brister hittas. Vid identifiering av problem som förhindrar säkert arbete ska arbetet avbrytas tills dess att ett säkert arbetssätt har hittats och godkänts.

För att ytterligare främja KONE:s kontinuerliga förbättringar av säkerheten har vi även en särskild procedur för att rapportera och undersöka olyckor. De bakomliggande orsakerna identifieras och åtgärder vidtas för att säkerställa att olyckan eller risken inte upprepas. Resultatet har lett till kontinuerligt förbättrad säkerhetsprestanda från år till år.

Varje kvartal håller KONE globala säkerhetsmöten för att sprida kunskap och dela erfarenheter av olyckor och risker. Mötena fungerar också som ett forum för att dela med sig av bra arbetsmetoder och diskutera eventuella bekymmer.

Förbättrad säkerhet för våra anställda

Image_skosnöre

SMÅ SAKER KAN SPELA STOR ROLL INOM SÄKERHET

Ett oknutet skosnöre kanske känns obetydligt. Men det kan bli problem om det fastnar på fel ställe.

Image_varning

Larmcentral, DYGNET RUNT

VID NÖDSITUATIONER

Ring alltid 112 om någon är skadad. Kontakta fastighetsförvaltaren och kontakta KONE om någon har fastnat.

Tfn.: 0771-50 00 00

E-post (08:00 – 16:00): kundcenter@kone.com

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.