MALMÖ LIVE - ÅRETS BYGGE

Det var Skanska som 2010 vann den internationella tävlingen anordnad av Malmö Stad för att bygga ett helt nytt område i Malmö. I mars 2016 utsågs Malmö Live till Årets Bygge.

Beskrivning

Uppdraget bestod dels av att bygga en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell men även ett kringliggande område som skulle innefatta kontor och bostäder samt stadsrummet.

 • #Bostadshus
 • #Europa
 • #Hissar
 • #Ny utrustning
 • #Sverige
 • #Unika byggnader

Byggnadsfakta

 • Färdig år: 2015
 • Plats: Malmö
 • Byggnadstyp: Anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt kontors- och bostadshus

KONE-lösningar

 • 27 st hissar av olika typer

27 hissar i en helt ny stadsdel i centrala Malmö

Arbetet drogs igång under 2012 och tidigt samma år stod det klart att KONE fick uppdraget att leverera samtliga hissar till byggnaderna i det nya området. - KONE hade det mest attraktiva erbjudandet både när det gällde leveranstid, pris, kvalitet samt att de har en organisation som klarar av ett så pass stort projekt som detta innebar, säger Stefan Sköldin, projekteringsledare på Skanska.

Omfattande leverans med anpassade lösningar
Det stora projektet kring Malmö Live innefattar hela 27 hissar: Sju stycken till hotellet, tre till kongressen, varav en av dessa är en lasthiss, och sex hissar till konserthuset. Dessutom har de övriga fastigheterna, innefattande kontor och bostäder, elva hissar tillsammans. Flertalet av hissarna som installerats har inte varit standardmodeller utan är speciellt designade för de behov som finns. Ett exempel är lasthissen, en Minispace, som är bland de största i Sverige och byggd för att kunna transportera en bil i storlek av en Volvo XC90 mellan olika våningsplan av kongressen. Även hotellets hissar har designats med specialbeställda paneler på insidan. I taket på de två hissarna som går upp till Skybaren på 25:e våningen, med utsikt över hela Malmö och Öresundsbron, finns diskokulor i taket.

Säker och effektiv installation
Även arbetet vid monteringen av hissarna har anpassats specifikt till behoven för byggnationen. Bland annat påbörjade KONE byggnationen av hisschaktet i hotellet redan när endast hälften av våningsplanen var byggda. Detta med syfte att hissen skulle kunna tas i bruk snabbare när samtliga våningsplan var på plats och byggnaden tät. Hissen kunde då användas av byggarbetarna vid det fortsatta arbetet.

Vid installationen i det Norra bostadshuset har ytterligare en anpassad installationslösning använts där hisschaktet, i likhet med hotellets, byggdes när hälften av våningsplanen var på plats. Till skillnad från i hotellet togs hissen i bruk redan då resterande våningar fortsattes att byggas på ovanför. På detta sätt har behovet kunnat minimerats av en specifik hiss under byggnationen vilket har gjort arbetet både smidigare och snabbare. För att kunna genomföra en lösning där hissen tas i bruk innan den är helt färdig krävs ett stort fokus på säkerhet. Det krävs bland annat specifika fallskydd men även vattenskydd för att säkerställa att vatten inte tränger in i byggnaden via schaktet under byggnationen.

- KONEs stora fokus på säkerhet både i sina produkter och vid installationsarbetet ligger i linje med vårt fokus på Skanska, vilket har bidragit till att KONE är en väldigt bra partner för oss att arbeta tillsammans med, säger Stefan Sköldin. Samarbetet under hela projektet har fungerat väldigt bra med alla våra kontaktpunkter på KONE, från projektansvariga till montörer på plats och vi är mycket nöjda med KONE som leverantör.

Malmö Live invigdes den 4 juni 2015 och har snabbt blivit en stor succé bland besökarna. Skybaren har blivit en välbesökt mötesplats i Malmö och hotellbokningar strömmar in. Hela området är planerat att stå färdigt under 2016 då även den så kallade Norra delen av bostadshusen kommer att vara helt färdigbyggd.

Läs mer om Malmö Live »

Läs artikeln "Malmö Live vinner Stadsbyggnadspriset 2016" på Malmö stads hemsida »

Malmö Live prisat i Berlin »

Upptäck våra andra referensprojekt

 • Filtrera efter region
 • Rensa urval
 • Filtrera efter byggnad
 • Rensa urval
 • Filtrera efter utrustning
 • Rensa urval
 • Filtrera efter lösning
 • Rensa urval
loader

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site