Använder IoT-teknik för att tillhandahålla en oöverträffad upplevelse

Internet of Things (IoT) har blivit uppmärksammat av teknik- och affärsvärlden. Fastighetsbolaget Humlegården Fastigheter använder redan denna teknologi och har deltagit i ett av KONEs globala pilotprojekt för den nya tjänsten 24/7 Connected Services.

Beskrivning

Företag som vill hyra förstklassiga kontorslokaler i Stockholm kontaktar Humlegården Fastigheter, fastighetsbolaget som äger lokaler i några av stadens mest exklusiva byggnader. Humlegårdens kunder förväntar sig det absolut bästa. Humlegården önskade undvika oplanerade utryckningar för sina hissar och kontaktade därför KONE år 2016 för att få hjälp att genom intelligent IoT-teknologi kunna förutse problem innan de uppstår. Humlegården, som redan sedan över tio år var en av KONEs nyckelkunder, ville gärna använda sig av de nya teknologierna. Allt detta ledde till ett av de första pilotprojekten för KONEs nya tjänst 24/7 Connected Services, där KONE, Humlegården och IBM samarbetade för att utveckla en effektiv ny lösning som möjliggör färre driftsstopp, ökad tillgänglighet och betydligt bättre förutsägbarhet.

 • #Bostadshus
 • #Hissar
 • #Kontor
 • #Ny utrustning
 • #Service
 • #Sverige

Fakta om Humlegården Fastigheter

 • Äger 52 fastigheter i Stockholm
 • Förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter

KONE-lösningar

 • KONEs 24/7 Connected Services
 • KONE MonoSpace 700-hissar
 • KONE MiniSpace-hissar

Humlegården Fastigheter | Referensprojekt | KONE

UTMANINGAR

 • Möjliggöra förebyggande underhåll för att minimera stopptiderna och minska antal reparationer.
 • Använda smarta lösningar för att minimera antalet oplanerade stopp.
 • Maximera den installerade utrustningens livscykel.

LÖSNINGAR

 • KONE samarbetade tätt med kunden för att förstå deras behov.
 • Genom den långa relationen som byggts upp med Humlegården kunde nya innovativa lösningar föreslås i ett tidigt skede.
 • 24/7 Connected Services – ett IoT-baserat system som möjliggör förebyggande underhållsservice.
 • Levererar information i realtid om Humlegårdens utrustningar vilket underlättar beslut om framtida uppgraderingar och reparationer.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site