Mitthem, Sundsvall

I Sundsvall har KONE hjälpt Mitthem att installera hissar i tio hus som tidigare saknade hiss. På så sätt har Mitthem kunnat öka tillgängligheten för sina hyresgäster – vilket bland annat resulterat i att fler äldre kan bo kvar längre i sina hem.

Beskrivning

I Sundsvall har KONE hjälpt Mitthem att installera hissar i tio hus som tidigare saknade hiss.

 • #Bostadshus
 • #Europa
 • #Hissar
 • #Hissar & service
 • #Hisslösa hus
 • #Ny utrustning
 • #Sverige
 • #Unika byggnader

Byggnadsfakta

 • Färdig år: 2010
 • Plats: Sundsvall
 • Byggnadstyp: Hyresfastigheter i stadsdelen Skönsberg, byggår 1964

KONE-lösningar

Mitthem Sundsvall | Referensprojekt | KONE

Installation av hissar i hisslösa hus

För drygt tio år sedan gjorde Mitthem en inventering av sitt bestånd för att undersöka var det kunde vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att installera hissar i tidigare hisslösa hus som saknade hiss. Målet var att öka tillgängligheten för olika grupper av hyresgäster, till exempel barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade.

– Mer än hälften av våra hus byggdes under miljonprogrammet. Många av dessa är trevåningshus som inte behövde hiss enligt de byggregler som gällde då. Genom inventeringen hittade vi närmare 50 fastigheter, som relativt enkelt skulle kunna förses med hiss, berättar Torbjörn Sjödin, fastighetsutvecklare för Mitthem.

Projektet pågick under åren 2005-2010. Eftersom fastigheterna inte såg likadana ut krävdes en rad olika lösningar. I det här fallet placerades hisschakten i mitten på trapphusen, efter att en del av trapporna kapats. De hissar som användes var Motala 6000, föregångaren till dagens KONE ProSpace. Lösningen är mycket platseffektiv – med ett hisschakt på en meter får man till exempel 80 centimeter hiss – vilket har stor betydelse när utrymmet i trapphuset är begränsat.

– Trapporna har blivit smalare, men det fungerar bra. Innan vi började var vi noga med att informera alla hyresgäster om de nya måtten och erbjöd oss att hjälpa till om man hade möbler som inte skulle kunna flyttas senare och som man behövde bära ner, berättar Torbjörn Sjödin.

Torbjörn Sjödins råd till andra som vill sätta in hissar i hisslösa hus är att väga in alla olika aspekter vid valet av lösning och som tar hänsyn till fastighetens unika förutsättningar. Och att göra en enkät bland de boende för att ta reda på vad man vill ha.

– En bra kalkyl är också viktig. När det gäller bostadsrätter innebär det ofta en värdeökning för lägenheten om man installerar hissar. Om man kontaktar en mäklare kan man få en indikation på hur stor denna kan tänkas bli, säger Torbjörn Sjödin.

Upptäck våra andra referensprojekt

 • Innehåll med tagg:
  • #Hissar
  • #Hisslösa hus
  • #Sverige
loader

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site