Tillgänglighetsstipendium gör att fler kan påverka och delta i idrotten i Uppsala

Pressmeddelande Publicerat 07-05-2019

För fjärde året i rad delar KONE och Parasport Sverige ut sitt Tillgänglighetsstipendium på 50 000 SEK. I år tilldelas stipendiet föreningen Upsala Studenters IF för ambitionen att ge alla medlemmar förutsättningar att påverka och delta i verksamheten, vilket innebär högt ställda mål för att föreningen ska vara tillgänglig från idrottsyta till styrelserum.

Många idrottsanläggningar runt om i Sverige saknar idag fullgoda tillgänglighetsanpassningar, trots att fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet för alla. Upsala Studenters IF är en anrik förening som grundades 1908. Parasportverksamheten här innefattar rullstolstennis, rullstolsbasket och rullstolsinnebandy, samt nationella läger och internationella tävlingar. Nu vill föreningen göra nödvändiga förbättringar för tillgängligheten i och kring anläggningen.

– Vår förening ska vara en personlig mötesplats för både aktiva och besökare och för oss är det en självklarhet att hela verksamheten är tillgänglig för alla – från idrottsyta till styrelserum. Därför har vi kartlagt vilka behov som finns och hur föreningen kan skapa förutsättningar för alla att påverka och delta i verksamhetens samtliga delar, säger Magnus Gidlöf på Upsala Studenters IF.

I dagsläget behöver föreningen ramper till de sex utomhusbanorna, dörröppnare till entrén, punktskrift till olika ytor såsom omklädningsrum och toaletter, samt hörslingor till konferensrummen. Åtgärder som nu genomförs med hjälp av KONEs och Parasport Sveriges Tillgänglighetsstipendium.

– Behovet av tillgänglighetsanpassningar är stort, vilket återspeglar sig i antalet ansökningar vi fått in. Varje år hittills har mer än hälften av ansökningarna kommit från föreningar som varit knutna till kommunalt ägda anläggningar, men i år bryts den trenden. Det är många mindre aktörer och privatägda anläggningar som har ansökt om stipendiet, och dessa vill vi förstås stötta. Att utse en vinnare har varit svårt då vi fått in många bra ansökningar. Juryns val föll till sist på Upsala Studenters IF för deras högt ställda ambitioner och helhetssyn på tillgänglighet, och för deras uppenbara passion för sport och viljan att göra det möjligt för alla människor att röra på sig, säger Hanne Konradsson, marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien.

Stipendiet är ett viktigt inslag i arbetet för att uppmuntra till, och öka uppmärksamheten kring, tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar. Upsala Studenters IF visar att de har långtgående kunskaper om vikten att inkludera alla.

– Alla ska få samma möjlighet till ett aktivt liv, men så är det inte idag. Det är något Sverige fram till nu misslyckats med, men vi ser chanser till förbättring. Framförallt har våra kommuner ett stort ansvar för att det ska lyckas. Men alla hallar ägs inte av kommuner och då känns det väldigt starkt att vi tillsammans med KONE kan göra idrotten mer tillgänglig. Det är otroligt viktigt att vi årligen delar ut stipendiet och vi gör det med stolthet, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanne Luukkonen Konradsson, marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien,
hanne.konradsson@kone.com, 08-752 35 48

Henrik Hjelmberg, Kommunikations- och Presschef Parasport Sverige,
henrik.hjelmberg@parasport.se, 08-699 62 64

Om KONE och Parasport
KONE är ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar och har arbetat länge med tillgänglighetsfrågor. Företagets vision är att förbättra flödet av människor i och mellan byggnader, People Flow.

Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 16 olika idrotter, ansvarar för Special Olympics i Sverige samt det nationella ansvaret ansvar för svenskt deltagande i Paralympics genom att vara Sveriges Paralympiska Kommitté. KONE är officiell Tillgänglighetssponsor till Parasport Sverige.

empty

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site