KONE och Parasport Sverige utlyser för tredje året i rad ett stipendium för ökad tillgänglighet vid idrottsanläggningar

Pressmeddelande Publicerat 04-18-2018

Många idrottsanläggningar runt om i Sverige saknar idag tillgänglighetsanpassning. Det gör att inte alla medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. KONE och Parasport Sverige utlyser nu på nytt ett Tillgänglighetsstipendium i syfte att uppmuntra och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar.

KONE är sedan tre år tillbaka officiell Tillgänglighetssponsor till Parasport Sverige. Utöver själva sponsorskapet är målsättningen att verksamheterna ska samarbeta inom en rad tillgänglighetsområden för att bidra till att fler människor kan leva ett mer fysiskt aktivt liv. En av insatserna är ett gemensamt Tillgänglighetsstipendium på 50 000 kronor som nu för tredje året i rad öppnas upp för idrottsföreningar att söka.

Stipendiet ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar och ge fler möjlighet till fysisk aktivitet. Det går till den förening som tydligast visar hur de skulle kunna öka möjligheten för fler att utöva idrott. Förbättringarna kan till exempel bestå i automatiska dörröppnare, plattformshiss, ramper vid ingång eller modernisering av en befintlig hiss.

– För oss på KONE är tillgänglighet ett av våra fokusområden. Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det idag. Detta är något som KONE och Parasport Sverige vill förändra! Förra året delades stipendiet ut till Lunds Civila Ryttarförening som sätter ljus på en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning. Det känns mycket fint att få se hur detta stipendium har gjort det möjlighet för fler, som tidigare kanske inte haft möjlighet, att nu få tillgång till sin idrott, säger Jaakko Kaivonen vd KONE Skandinavien.

KONE har under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar som gör att alla människor kan förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Det KONE kallar för People Flow. I detta ingår att uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar och därmed öka möjligheterna för alla, oavsett fysiska förutsättningar, att kunna ha ett aktivt och självständigt liv. Detta är också en ambition som går hand i hand med Parasport Sveriges målsättning.

– Vi är mycket glada att genom samarbetet med KONE ha möjligheten att utlysa detta stipendium för tredje året i rad. Intresset för stipendiet har ökat för varje år och vi hoppas givetvis att vi även i år får in ett stort antal ansökningar från föreningar som genom detta får möjlighet att göra idrotten tillgänglig för alla – oavsett förutsättningar, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Sista ansökningsdagen är 31 maj 2018 och vinnarna utses av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige.

Läs mer om stipendiet på kone.se/parasport.

Läs mer om förra årets mottagare av stipendiet, Lunds Civila ryttarförening »

Läs mer om mottagaren av stipendiet 2016, IFK Borlänge Alpin »

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com,
08-752 35 64

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se, 0708-853646

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2017 hade KONE en omsättning på 8,9 miljarder euro och vid årets slut nästan 55 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. www.kone.com

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site