KONE tecknar ramavtal med Coop

Pressmeddelande Publicerat 02-01-2017

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har tecknat ett ramavtal med Coop. Ramavtalet gäller service och underhåll av bland annat portar, dörrar, lyftbord, hissar och rulltrappor i Coops butiker och stormarknader.

Ramavtalet som tecknats mellan KONE AB och Coop Sverige AB träder i kraft 2017-02-01 och gäller initialt till och med augusti 2019. Avtalet gäller Coop butiker och stormarknaders (CBS) butiker i östra och södra Sverige. Fristående detaljhandelsdrivande föreningar (DDF) inom Coopkoncernen har också möjlighet att avropa från det nya ramavtalet. I enlighet med avtalet kommer KONE arbeta nära tillsammans med Coop och även bidra med att regelbundet ta fram budgeterings- och planeringsunderlag för eventuella framtida utbyten vid behov.

De service- och underhållslösningar som ingår i ramavtalet är anpassade utifrån respektive fastighets behov. I avtalet ingår även tjänsten KONE Care Online, en webbaserad plattform som bland annat gör det möjligt att i realtid övervaka utrustningens prestanda och få information om utförda och planerade serviceåtgärder.

- För oss på Coop var det viktigt med en samarbetspartner som kunde erbjuda en helhetslösning, säger Mikael Lindberg på Coop. KONE har rikstäckande verksamhet och erbjuder service- och underhållslösningar för alla de utrustningar vi önskade att få hjälp med. Valet av partner föll på KONE och vi är mycket glada över att ha tecknat detta nya ramavtal. Gemensam felanmälan, ordning och reda på att service och eventuella besiktningsanmärkningar är utförda och åtgärdade är viktigt för oss. Detta underlättas betydligt med en och samma samarbetspartner. I våra butiker är det viktigt att minimera antalet driftsstopp och KONE erbjuder både felanmälan och jour dygnet runt. Med systematiskt och förebyggande underhåll är målet att förhindra problem innan de uppstår och minska både drifts- och energikostnader.

- Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bli en långsiktig partner till Coop, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien. Vår vision är att leverera den bästa upplevelsen av People Flow under fastighetens hela livscykel. Det känns som en perfekt matchning att nu få hjälpa Coop att säkra ett smidigt flöde i och mellan utrustningar i deras stormarknader och butiker samt förbättra upplevelsen för användarna.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Mikael Lindberg, Chef Coop Centrala Fastighetstjänster, micke.lindberg@coop.se

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. KONE och Parasport Sverige inledde vid årsskiftet ett viktigt arbete angående ökad tillgänglighet i samhället generellt och kring idrottsanläggningar i synnerhet. 2016 hade KONE en omsättning på 8,8 miljarder euro och vid årets slut nästan 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. www.kone.com

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site