KONE tecknar ramavtal med Atrium Ljungberg

Pressmeddelande Publicerat 11-08-2016

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har tecknat ett 5-årigt ramavtal med Atrium Ljungberg. Ramavtalet gäller installation av nya hissar. Ett separat ramavtal har även tecknats för drift och service av redan installerade hissar, rulltrappor, dörrar och portar.

Ramavtalet för framtida nyproduktionsprojekt är 5-årigt med löpande förändring och trädde i kraft 2016-11-01. Samtliga bolag inom Atrium Ljungbergkoncernen omfattas av ramavtalet och i majoriteten av koncernens nya fastigheter kommer framöver hissar från KONE att installeras enligt en standardlösning som tagits fram i nära samarbete mellan bolagen.

Ett separat ramavtal har även tecknats för drift och service av Atrium Ljungbergs existerande hissar, rulltrappor, dörrar och portar där olika servicelösningar anpassade för fastigheterna ingår. I avtalet ingår även tjänsten KONE Care Online, en webbaserad plattform som bland annat gör det möjligt att i realtid övervaka utrustningens prestanda och få information om utförda och planerade serviceåtgärder.

- Vi har ett stort förtroende för KONE som partner och är glada över det här strategiskt långsiktiga samarbetet. KONEs fokus på innovation och hållbarhet ligger helt i linje med våra värderingar om hållbarhet, innovativt tänkande och levande stadsmiljöer, säger Jonas Törnell, inköpsansvarig på Atrium Ljungberg. Målet med samarbetsavtalet är att tillhandahålla driftsäkra hissar med god service till våra hyresgäster och dessutom minska energi- och driftskostnaderna i våra fastigheter.

- Vi ser det mycket positivt att teckna detta långsiktiga ramavtal med Atrium Ljungberg, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien. Vår vision är att leverera den bästa upplevelsen av People Flow under hela fastighetens livscykel och det känns därför mycket positivt med denna avtalsförklaring om strategiskt långsiktigt samarbete.

KONE blev i september för sjätte året i rad utsedda till ett av världens mest innovativa företag av affärsmagasinet Forbes. Innovation har varit en del av kärnan i KONEs verksamhet i flera decennier, liksom Hållbarhet, där KONE så sent som i förra veckan återigen fick ett utnämnande som ett av världens mest hållbara företag av organisationen CDP.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64
Jonas Törnell, inköpsansvarig, Atrium Ljungberg, jonas.tornell@al.se, 070-927 60 06

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. KONE och Parasport Sverige inledde vid årsskiftet ett viktigt arbete angående ökad tillgänglighet i samhället generellt och kring idrottsanläggningar i synnerhet. 2015 omsatte KONE 8,6 miljarder euro och hade över 50 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. www.kone.com

Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Bolaget finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg med inriktning att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till drygt 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site