KONE och Parasport Sveriges stipendium gör ridning tillgängligt för fler

Pressmeddelande Publicerat 06-28-2017

För andra året i rad delar KONE och Parasport Sverige ut sitt tillgänglighetsstipendium. I år står ridning i fokus och det viktiga arbete Lunds Civila Ryttarförening (LCR) gör som en av Skånes största ridklubbar för personer med funktionsnedsättning.

LCR har funnits i över 70 år och erbjuder bland annat klassisk skolridning, privatuppstallade hästar, fritids, samarbete med barnhabiliteringen och utplacerad LSS-verksamhet. Stipendiet delas ut för andra året i rad och medlen från stipendiet ska gå till att anpassa i eller utanför idrottsanläggningar så att fler, oavsett förutsättningar, får chansen att idrotta.

Vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige med följande motivering:

Valet av Lunds Civila Ryttarförening (LCR) sätter ljus på en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning. LCR har varje vecka cirka 80 elever som deltar i ridgrupper som är anpassade för personer med särskilda behov. Föreningen visar tydligt att alla personer som är intresserade av hästar och ridning, oavsett funktionsnedsättning, ska erbjudas möjlighet att delta.

Tillgänglighetsstipendiet ska bland annat, användas till att göra det enklare för ridintresserade med funktionsnedsättning att ta sig in i byggnaden samt en ny lyft. Små förändringar i vardagen kan ha stor betydelse för möjligheten att förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt.

– Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte alltid det idag. Tillsammans med Parasport Sverige vill vi uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar. Lunds Civila Ryttarförening kommer bland annat använda sina pengar till att installera nya automatiska dörrar och en ny modern lyft säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

Stipendiet är sprunget ur ett tydligt behov då många idrottsanläggningar runt om i Sverige idag saknar tillgänglighetsanpassning.

– Att idrottsanläggningar saknar fullgoda anpassningar gör att inte alla medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. Det har vi tagit fasta på och arbetar aktivt på lång sikt för att förändra, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Henrik Hjelmberg, pressansvarig Parasport Sverige, henrik.hjelmberg@parasport.se, 08-699 62 64

Mia Tegnér, Lunds civila ryttarförening, mia.tegner@lundscivila.se, 046-136477

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. KONE och Parasport Sverige inledde vid årsskiftet ett viktigt arbete angående ökad tillgänglighet i samhället generellt och kring idrottsanläggningar i synnerhet. 2016 hade KONE en omsättning på 8,8 miljarder euro och vid årets slut nästan 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. www.kone.com

Om Parasport Sverige
Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter, samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics. Förbundets verksamhet vilar på grundvärderingen att fysisk aktivitet är extra viktigt om man har en funktionsnedsättning och att den fysiska och psykiska styrkan som fås genom idrotten skapar förutsättningar för ett mer självständigt liv med en högre livskvalitet. Detta leder i sin tur till både personliga och samhälleliga vinster. Läs mer på www.parasport.se
empty

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site