KONE lanserar program för att accelerera genomförandet av strategin Vinna med kunderna

Pressmeddelande Publicerat 09-27-2017

I början på 2017 lanserade KONE sin nya strategi, Vinna med kunderna. Strategin innebär ett utökat fokus på kunderna, ökad differentiering och nya lösningar och service som tillför värde för kunderna. KONE lanserar nu ett program för att öka takten ytterligare på genomförandet av den nya strategin och säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt.

Målet med programmet är att skapa en snabbfotad, kundcentrerad organisation som snabbt och effektivt kan anpassa sig till den föränderliga marknaden och tekniska utvecklingar som sker kontinuerligt. De planerade åtgärderna innebär både organisationsförändringar samt ytterligare harmonisering av roller, processer och verktyg.

KONE strävar efter att bibehålla den starka lokala förankringen i varje land och att ge ytterligare utrymme samt mer tid att lokalt arbeta ännu närmare tillsammans med kunderna. Programmet syftar också till att förbättra KONEs tillväxt och lönsamhet. Som ett led i detta finns mål på att generera årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 miljoner euro globalt. Kostnadsbesparingarna förväntas uppnås gradvis, med full effekt från slutet av 2020 och framåt. Åtgärderna kan enligt preliminära bedömningar komma att påverka ca 1 000 arbetstillfällen på KONE globalt under en treårsperiod fram till 2020. Detta ska ställas i relation till att KONE idag har ca 52 000 anställda globalt. Detaljer för programmet är ännu inte satta och kommer att vara en gemensam resa där huvudkontoret i Finland tillsammans med de länder där KONE har verksamhet kommer att titta på hur programmet kan genomföras på bästa sätt.

- Förmågan att driva förändring och att förnya oss har alltid varit en framgångsfaktor för KONE. I en värld där utvecklingstakten ständigt ökar, är detta viktigare än någonsin, säger Henrik Ehrnrooth, President och CEO KONE Corporation. Vi har ett ypperligt läge med vår nya strategi och jag är övertygad om att planerade åtgärder kommer att vara de bästa för att säkerställa att vi Vinner med våra kunder och uppnår våra strategiska mål.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. KONE och Parasport Sverige inledde vid årsskiftet ett viktigt arbete angående ökad tillgänglighet i samhället generellt och kring idrottsanläggningar i synnerhet. 2016 hade KONE en omsättning på 8,8 miljarder euro och vid årets slut nästan 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. www.kone.com

2017-09-27 KONE lanserar program för att accelerera genomförandet av strategin Vinna med kunderna

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site