KONE går in i en ny strategisk fas: ”Vinna med kunderna”. Strategiska och ekonomiska mål förblir oförändrade

Pressmeddelande Publicerat 02-13-2017

KONE AB, den 26 januari 2017

KONE går in i en ny strategisk fas: ”Vinna med kunderna”. Strategiska och ekonomiska mål förblir oförändrade

KONE går in i en ny strategisk fas 2017–2020 som kallas ”Vinna med kunderna”. Målet är att driva differentieringen längre genom att sätta kundernas och användarnas behov i centrum för all utveckling.

Vår alltmer urbana värld fortsätter att skapa attraktiva tillväxtmöjligheter inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar. Ny teknik och uppkopplade tjänster och lösningar gör det möjligt att skapa mervärde för kunderna på nya sätt som bättre uppfyller deras specifika behov. Samtidigt har den tekniska utvecklingen höjt deras förväntningar på snabbhet, transparens och förutsägbarhet. Genom närmare samarbete med kunder och partner kommer KONE att få ut nya tjänster och lösningar på marknaden snabbare.

- Jag är övertygad om att den mest hållbara tillväxten i dagens uppkopplade värld kommer från kunder som rekommenderar oss. Enbart produktegenskaperna kommer inte att hjälpa kunderna att bygga starkare verksamheter, och vi måste fokusera på resultaten. Vi har sett väldigt positiva resultat från tjänster som nyligen lanserats och som vi har skapat tillsammans med våra kunder och partner. Jag är mycket glad över de möjligheter som denna nya fas i KONEs utveckling kommer att ge”, säger koncernchef Henrik Ehrnrooth.

Fyra vägar till framgång

För den nya strategiska fasen har KONE tagit fram fyra ”vägar till framgång” som hjälper företaget att uppnå sina mål:

• Innovationssamarbeten och nya kompetenser

• Lösningar och tjänster med kunden i centrum

• Snabbt och smart genomförande

• Äkta servicekultur

Initiativen för företagsutveckling och utvecklingen av lösningar och tjänster styrs av vägarna till framgång. Uppdateringar om de nya utvecklingsinitiativen och framstegen som görs kommer att ges regelbundet

De strategiska och ekonomiska målen förblir oförändrade

KONE mäter framsteg mot fem strategiska mål:

• Mest lojala kunder

• Utmärkt arbetsplats

• Växa snabbare än marknaden

• Bästa lönsamhetsutveckling

• Ledande inom hållbarhet

De långsiktiga ekonomiska målen fortsätter att vara följande:

• Tillväxt: snabbare än marknaden

• Lönsamhet: EBIT-marginal på 16 %

• Kassaflöde: förbättrad rotation för rörelsekapitalet

Utvecklingsprogram har genomförts med framgång 2014–2016

KONE har framgångsrikt genomfört sin fjärde uppsättning treåriga utvecklingsprogram i slutet av 2016. Under perioden har KONE fortsatt att växa lönsamt och snabbare än sina marknader. Kundlojaliteten och medarbetarnas engagemang förbättrades märkbart, och stora framsteg gjordes samtidigt som hållbarheten förbättrades både för erbjudandet och verksamheten.

En bild som sammanfattar KONEs nya strategi bifogas detta meddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Brant-Lundin, Marknads- och kommunikationschef KONE AB 08-752 35 64.

Avsändare:

KONE Corporation

Henrik Ehrnrooth

Koncernchef

Ilkka Hara

Ekonomichef

Om KONE

KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. Vi levererar hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, liksom lösningar för underhåll och modernisering som ger mervärde över byggnadens hela livscykel. Vi hjälper människor att förflytta sig tryggt och bekvämt i högre, smartare byggnader. Det vi kallar People Flow. 2016 omsatte KONE 8,8 miljarder euro och hade vid årets slut precis över 52 000 medarbetare. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland.

www.kone.com


Se KONEs strategiillustration

2017-02-13 KONE går in i en ny strategisk fas: ”Vinna med kunderna”

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site