KONE blir People Flow partner vid utbyggnad av Landvetter flygplats

Pressmeddelande Publicerat 11-29-2017

Allt fler resenärer åker från Landvetter flygplats i Göteborg varje år vilket resulterat i att utrikesterminalen nu behöver byggas ut. För att säkerställa ett smidigt flöde av människor i tillbyggnaden har KONE, en av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen, valts som leverantör av alla nya hissar och rulltrappor.

KONE har i konkurrens med andra aktörer vunnit upphandlingen och tecknat avtal med NCC om leverans av totalt åtta nya hissar, tio nya rulltrappor samt en ombyggnation av en existerande hiss. Lösningarna har valts utifrån de specifika förutsättningar som gäller i en flygplatsmiljö där det i perioder beräknas vara stort tryck på hissarna och rulltrapporna.

- De har en organisation som på ett kompetent sätt klarar av denna typ av komplexa projekt och för oss på NCC är det viktigt med en trygg partner längs hela vägen. KONE har dessutom redan sedan tidigare hand om servicen på Swedavias hissar och rulltrappor vid Landvetter. Dessa faktorer i kombination med ett med ett attraktivt erbjudande när det gäller pris och helhetslösning, gjorde att valet av leverantör för hissar och rulltrappor blev KONE, säger Emil Löveryd på NCC.

Landvetters flygplats har växt ur den allt ökande mängden resenärer. Det är framför allt större flygplan, samt flöden av passagerare från länder utanför Schengen, som det finns ett behov av att kunna ta emot. NCC har fått ett uppdrag från Swedavia att bygga till tre flygplansgater och två bussgater på den befintliga utrikesterminalen. Den nya terminalen blir totalt cirka 10 000 kvadratmeter. NCC och Swedavia driver projektet i samverkan.

Miljöcertifiering enligt BREEAM
Den nya terminalen kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM och kommer minst att klassas i kategorin Very good. Hissarna är en av de faktorer som bedöms i miljöcertifieringen. Vissa energisparkrav måste uppfyllas för att få de poäng som leder till utmärkelsen BREEAM. KONE har under lång tid arbetat med hållbarhetsfrågor och har sedan 2008 minskat energianvändningen på sin standardhiss med upp till 90%. Som exempel på energieffektiva lösningarna hos de hissar som valts ut till Landvetter flygplats kan nämnas att hissarna går i standbyläge vid lågtrafik, hissmotorer med drivkontroller för möjlighet till variabel spänning och frekvensstyrning av drivmotorn samt energieffektiv belysning i form av LED-lampor. Hissarna har dessutom en regenerativ funktion, vilket innebär att den energi som hissen genererar genom att åka tom upp och full ned återförs till elnätet.

Installationerna av hissar och rulltrappor startar i november nästa år och kommer att vara klart under sommaren 2019. Projektet i sin helhet beräknas vara klart under 2020.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Emil Löveryd, NCC, emil.loveryd@ncc.se, 070-0888982

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. KONE och Parasport Sverige inledde vid årsskiftet ett viktigt arbete angående ökad tillgänglighet i samhället generellt och kring idrottsanläggningar i synnerhet. 2016 hade KONE en omsättning på 8,8 miljarder euro och vid årets slut nästan 52 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. www.kone.com

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site