Hur Europas städer återhämtar sig ... enligt era hissresor

Pressmeddelande Publicerat 01-13-2023

KONEs unika data om användandet av hissar ger en positiv bild av Europa. Människors förflyttningar i storstäderna återgår nämligen till samma nivåer som innan pandemin. Men mönstren visar stora variationer.

HELSINGFORS DEN 15 DECEMBER 2022 – KONE, den globalt ledande tillverkaren av hissar och rulltrappor, har idag publicerat unika uppgifter som visar hur europeiska städer har återhämtat sig sedan de flesta restriktioner om rörelse och förflyttning tagits bort.

KONEs utrustning förflyttar dagligen mer än en miljard människor över hela världen och företaget analyserar löpande flödet av människor i de stora globala städerna genom att mäta antalet hissresor som görs i byggnader. De data som publicerats av KONE omfattar antalet resor med KONEs hissar på kontor och hotell i de största europeiska städerna under perioden januari till november 2022.

Den allmänna tendensen är att turister och kontorsarbetare i ökad grad har återvänt till europeiska städer under året, särskilt i de fall arbetsplatserna har återgått till att återigen vara ändamålsenliga och produktiva utrymmen. Men mönstret varierar stort.

Användandet av hissar ökar på europeiska hotell

Amsterdam toppar den europeiska listan över största redovisade ökning av antalet hissresor på hotell hittills under 2022, med en ökad användning på 215 % mellan januari och oktober i år, när antalet var som högst.

Hotellen i München redovisar en ökning med 168 % för hisstarter under samma period. Berlin och Bryssel hade också en tresiffrig uppgång där båda registrerade en ökning med 161 % för hissresor.

Utanför topp-10-listan över hissanvändning i europeiska städer redovisade Helsingfors en ökning med 111 % under de första 11 månaderna 2022, följt av Hamburg (106 %), Stockholm (99 %), Milano (71 %), Paris (70 %) och London, där ökningen var 50 %.

Tessina Czerwinski, chef för Smarta och hållbara städer hos KONE säger: "För att städer ska kunna bli smarta och effektiva är det viktigt att kunna mäta olika lösningars prestanda och funktion. Mitt under pågående pandemirestriktioner och framförallt tiden därefter, har företag, investerare och debattörer varit angelägna om att få veta hur städerna återhämtar sig efter den chock pandemin innebar.

“När vi redogör för detta har vi huvudsakligen förlitat oss på rapporter om tekniker som räknar antal människor ute på gatorna eller som anländer till eller ger sig av från transportknutpunkter. Detta är data som var ovärderliga under pandemin men i många fall kunde de inte tala om för oss hur människor rörde sig i städerna och har ibland gett oss en förvrängd bild av beskrivningarna av ‘återvändandet till kontoren‘.

“Genom att analysera okonventionella data som insamlats från hissar på kontor och hotell, framträder intressanta beteendemönster. Varje byggnad hade sin egen unika resa under covidpandemin, och dessa data hjälper oss att förstå följdverkningarna av de förändringar som har drabbat människor i stadsmiljöer. I förlängningen har detta resulterat i att städerna blivit smartare och man har tagit hjälp av tekniken för att få djupare kunskaper.

"Ökningen av antalet hiss-starter på hotell pekar på att det skett en ökning av antalet turister i många länder efter att man tagit bort covidrestriktionerna. Men skillnaderna mellan städerna skulle också kunna återspegla en växande trend som innebär att människor väljer destination på basis av hållbarhet och säkerhet – och enligt Booking.com anser 83 % av alla globala resenärer att hållbara resor är viktigt. När det gäller särskilt Amsterdams resultat innebär stadens storlek att det är nära till lokala nöjesarrangemang och lätt att ta sig dit genom att det är möjligt att gå eller cykla till de flesta platser och att på så sätt slippa folksamlingar.”

Ökning av antalet hissresor i Europa

Amsterdam intar också tätpositionen bland Europas topp-10-städer när det gäller ökning av användningen av kontorshissar, med ett genomsnittstal för antal starter per hiss på 5 700 i januari. I november ökade det genomsnittliga antalet starter per hiss med över 100 % till 11 500.

Milano och Stockholm hamnade på andra plats med en ökning av antalet resor per kontorshiss på 81 % enligt redovisade uppgifter. De tre toppnoterade städerna följdes sedan av Helsingfors (69 %), London och München (56 %), Bryssel (55 %), Berlin (44 %), Hamburg (36 %) och Paris (33 %).

Tessina Czerwinski på KONE tillägger:"Att se denna positiva ökning av hissaktivitet i Europa är ett uppmuntrande tecken på att städerna återhämtar sig och är tillbaka på samma nivå som innan pandemin i urbana områden.

"Vi kan redan nu se hur kontor och hotell i ökad grad utvecklas till multifunktionella miljöer som på ett bättre sätt tillgodoser behoven hos många istället för att fokusera på en specifik användning – och dessa framsynta områden kan på så sätt utnyttjas på ett bättre sätt dygnets alla timmar. Jag skulle tro att kontoren med tiden kommer att flytta till knutpunkter för att bättre kunna dela kunskaper, bygga morgondagens samhälle och öka gemenskapen.

"De anställda ställer idag högre krav på sina arbetsplatser – detta för att kompensera för den tid det tar att pendla jämfört med att jobba hemma.Den tid som idag tillbringas på kontor är mer fokuserad på ändamålsenlighet och högre produktivitet – så att lokaler och hela byggnader måste anpassas till dessa ändrade prioriteringar. Konceptet 15-minutersstaden och zoner med låga koldioxidhalter – något som blir allt populärare globalt – kommer också att tvinga oss att tänka om när det gäller hur vi utnyttjar och förändrar utnyttjandet av befintliga byggnader, vilket på medellång sikt skapar nya krav på ombyggnationer.”


För mer information, kontakta FTI Consulting:
kone@fticonsulting.com


Om KONE
KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i urbana miljöer. Som global marknadsledande aktör inom branschen för hissar och rulltrappor tillhandahåller KONE hissar, rulltrappor och automatiska dörrar till byggnader samt lösningar för underhåll och modernisering, vilket tillför ett mervärde under byggnadens hela livscykel. Genom ett effektivare People Flow® gör vi det möjligt för människor att förflytta sig tryggt och bekvämt i högre, smartare byggnader. 2021 hade KONE en omsättning på 10,5 miljarder euro och vid årets slut över 60 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. i Finland.

www.kone.com

Om KONEs hissdata
KONEs hissdata visar hur utrustningen har använts och används i städer runtom i världen. De analyserar användningen av hissar i olika städer genom att registrera ett genomsnitt av hur många gånger utrustningen har startats, eller förflyttat sig. Analyserna görs av hela portföljen. Skillnaderna mellan städerna kan hänföras till en rad olika faktorer. Ibland beror användarfrekvensen för hissar på att olika städer har olika typer av byggnader. I exempelvis städer med högre byggnader – Shanghai, Kuala Lumpur, Singapore, London – tenderar antalet hissresor i kontorsbyggnader att vara mycket större. I mindre städer som Helsingfors där det inte finns så många höga byggnader är antalet starter per utrustning mycket mindre

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site