Service på högre nivå

KONE har tagit kundvård till en högre nivå med lanseringen av 24/7 Connected Services. Det här är en tjänst som garanterat ger avsevärda förbättringar när det gäller förebyggande underhåll, ökad transparens för kunder, med mera. I grunden är det en kombination av den senaste IoT-baserade övervakningstekniken och kraften hos avancerad dataanalys.

Grundkonceptet är enkelt: Ju mer realtidsinformation du har om kundernas utrustning, desto bättre kan du underhålla den. I bästa fall upptäcker du potentiella problem så tidigt att du kan förhindra att de inträffar.

I linje med det här konceptet har KONE i många år använt fjärrövervakningssystem för sin utrustning. I början av 2016 utökade företaget det här konceptet dramatiskt genom att inleda ett samarbete med IBM för att kunna använda deras Watson IoT-plattform. Resultatet ett år senare var 24/7 Connected Services, en konfigurering som ger kunderna den snabbaste vägen från övervakning till underhåll, vilket säkerställer minsta möjliga avbrott i personflödet. Tjänsterna har pilottestats i Finland och Kina och erbjuds nu successivt i land efter land.

­– Det var ett ganska logiskt steg, förklarade Markus Huuskonen, KONEs chef för underhållsprocesser. Möjligheten att fjärrövervaka utrustning har varit ett av våra mål under ganska lång tid och nu, tack vare IoT, kan vi göra detta på ett effektivt sätt och samtidigt utöka vår verksamhet.

Proceduren börjar med sensorer som mäter variabler såsom dörrfunktioner, antal starter, temperatur, stoppnoggrannhet och så vidare som sedan överförs via trådlös GSM-anslutning till IoT-molnet. Miljontals insamlade datapunkter körs sedan genom en Watson-analysmotor för att hitta symptom som kan indikera ett förestående problem. Informationen vidarebefordras direkt till serviceteknikerna tillsammans med förslag om vilka komponenter som ska kontrolleras eller justeras under nästa planerade servicebesök. Därmed minimeras risken för driftstörningar.

­– Även i fall då vi kanske inte kan förhindra en driftstörning kommer informationen automatiskt att skickas för analys och till vårt kundcenter, så att vi kan informera kunden direkt. I många fall är vi faktiskt redan på väg att åtgärda felet innan kunden ens har insett att något är fel, säger Huuskonen.

Stärker kundrelationerna genom transparens

­– Förutom att KONE kan utföra underhållsåtgärder på ett bättre sätt, bidrar 24/7 Connected Services även till en stor förändring i relationen mellan KONE och kunderna tack vare att kunderna får tillgång till realtidsinformation om sin utrustning, tillägger Huuskonen.

­– Om du tänker på traditionellt underhåll så träffar kunderna bara oss när vi kommer en gång i månaden eller upp till var tredje månad. Med 24/7 Connected Service är de alltid medvetna om vad som händer, vad vi gör och hur vi ser till att utrustningen är säker och pålitlig. Det är en stor skillnad ur kundens perspektiv och ett helt nytt sätt att se underhållsprocessen i sin helhet.

När KONEs kunder får tillgång till information blir det inte enbart enklare för dem att besvara frågor från sina egna kunder, såsom boendes frågor om pågående reparationsarbeten, utan även enklare att planera budgeten för ytterligare nödvändiga reparationer eller uppgraderingar.

Fas två och därefter

De nya IoT-baserade tjänsterna kommer till en början enbart att omfatta hissar. Senare kommer även annan utrustning såsom rulltrappor och dörrar att läggas till. KONEs målsättning är att ha en miljon utrustningar anslutna till molnet inom fyra år.

Som Huuskonen påpekar befinner sig projektet fortfarande i den första fasen, med fokus på förebyggande underhåll och bättre personflöde genom förbättring av utrustningens säkerhet och pålitlighet. Han förutspår att övervakningsmöjligheterna kommer att utökas med parametrar såsom vibrationer och bullernivåer – faktorer som påverkar kvaliteten på åkkomforten. Fas två kommer att omfatta kognitiva Watson-funktioner för att ytterligare optimera hur människor rör sig i byggnader.

Det är svårare att förutse hur fas tre kan se ut, men vi tittar redan på metoder för att uppmuntra tredjeparter att utveckla ytterligare tjänster som kan integreras i vår molnbaserade plattform.

­– Vi blir bättre hela tiden, ju mer data vi får desto bättre kommer tjänsterna att vara. Analysmotorn är självlärande, därför kommer den här sortens anslutna tjänster definitivt att få större betydelse i framtiden, säger Huuskonen.

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site