NYA LÖSNINGAR

Varje dag flyttar 200 000 människor in till städerna, vilket innebär att storstäderna i hela världen måste bygga på höjden. Men blir storstäderna smartare samtidigt som de blir högre?

Varje dag flyttar 200 000 människor in till städerna, vilket innebär att storstäderna i hela världen måste bygga på höjden. Storstäderna står inför uppgiften att göra stadsmiljön smartare. Men för att göra städerna smartare krävs det intelligenta byggnader.

Samtidigt som intelligenta byggnader behöver smart utrustning räcker det inte enbart med utmärkta hissar, rulltrappor och relaterade lösningar. Den avancerade teknologin måste integreras med olika byggnadssystem.

– Ju fler människor som finns i byggnaderna, desto intelligentare måste transportlösningarna vara, säger doktor Marja-Liisa Siikonen, chef för personflödesplanering.

Marja-Liisa leder ett internationellt nätverk av trafikplaneringsexperter på KONE som hjälper kunderna att planera och implementera bästa möjliga People Flow® långt innan byggnadsritningen är klar.

LÄGGA GRUNDEN

För exempelvis världens tredje högsta byggnad, Makkah Clock Royal Tower Hotel i Mecka i Saudiarabien, pågick byggnadsplaneringsfasen i mer än sju år, och Marja-Liisas team försåg kunden med hundratals trafikanalysgranskningar.

Eftersom byggnaden är granne med världens största moské Masjid al-Haram med plats för upp till 2 miljoner människor var kundens mål att garantera att upp till 75 000 människor i de sju byggnaderna kan komma ut genom basen på ett organiserat och smidigt sätt för att be fem gånger om dagen.

Utöver en grundlig undersökning av optimala personflödeslösningar (som ledde till mer än 320 enheter med rulltrappor och hissar i basen och tornen) implementerade KONE en särskild gruppkontrollprogramvara med artificiell intelligens som kan lära sig och följa passagerartrafikens mönster för att optimera personflödet.

SMARTA LÖSNINGAR

En kombination av KONEs personflödeslösningar och teknologiska innovationer har även använts i många aktuella blandbyggnadsprojekt (byggnader med en mix av bostäder och affärer med hotell- och kontorsytor) runt om i världen. Leadenhall-byggnaden, det senaste landmärket på Londons skyline, är ett utmärkt exempel.

– I blandbyggnader gör KONEs intelligenta kontrollsystem som destinationskontrollsystemet (DCS) KONE Polaris att hissarna kan prioritera särskilda byggnadsdelar under rusningstiderna, säjer Marja-Liisa Siikonen. I en blandbyggnad (med hotell och kontor) lär de flesta hotellgästerna vara ute under dagen, medan de flesta kontorsarbetarna lär vara på plats på dagtid och borta på natten.

PROGRAMMERING FÖR BÄTTRE SERVICE

DCS-allokeringsalgoritmen söker efter optimala rutter för hissarna för att svara på ett destinationsanrop. Algoritmen kan identifiera de bästa rutterna för hissarna inom några millisekunder. Den optimala anropsallokeringen garanterar korta väntetider och restider genom att använda uppmätta stopptider och hissfärdtider. Dessutom gör DCS-systemet prognoser för individuella passagerartransporter.

– När man jämför ett konventionellt hissystem med ett DCS-system kan man säga att det konventionella systemet är som en buss och DCS-systemet som en specialbeställd taxi som tar dig så snabbt som möjligt dit du ska, utan onödiga stopp på andra våningsplan, förklarar Marja-Liisa – en smidig färd till toppen i en vertikal stadsmiljö.

Nya lösningar | KONE

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site