Hissen – en okänd säkerhetsfälla utan rätt service

I Sverige finns idag drygt 120 000 hissar. Ungefär hälften av dessa är över 25 år vilket ger oss en av Europas äldsta hissparker. Många av hissarna uppfyller heller inte dagens säkerhetskrav, vilket medför onödiga risker för användarna. För att minimera hissrelaterade olyckor, tillbud och driftstopp krävs att hissen har ett serviceavtal, att service utförs av en kompetent aktör samt att modernisering och underhåll utförs regelbundet

– I siffror från Boverket framkommer det att upp emot 15 procent av landets hissar körs trots att de inte har besiktats enligt de kraven som finns eller att de har belagts med körförbud av olika anledningar, säger Jonas Granzell affärsområdeschef KONE. Detta är oerhört allvarligt och alarmerande, inte bara ur ett lagbrottsperspektiv, utan främst ur ett säkerhetsperspektiv för slutanvändarna då så många som 18 000 hissar i landet kan vara otjänliga.

I Sverige, till skillnad från de flesta länder i övriga EU, krävs inte någon auktorisation för att utföra hisservice. Det finns heller inte några klara direktiv kring hur service ska vara utformat för äldre hissar. Detta kan göra att serviceupplägget blir undermåligt med resultat som säkerhetsrisker för boende och användare, långdragna driftstopp och reparationer samt oförutsedda kostnader vid fel eller besiktning.

– För att uppnå en god säkerhet och en tillfredsställande tillgänglighet krävs ett gemensamt initiativ mellan fastighetsägare, servicepartner och besiktningsinstanser.
För att möta utmaningarna på marknaden har KONE, som första företag i branschen, tagit fram en modulär servicemodell, kallad MBM (Modular Based Maintenance). Det innebär att servicen utgår från det som behöver göras på den specifika hissen istället för att det görs ett antal fasta besök per år.

– Genom att ha en modulär servicemodell görs exempelvis mer service på dörrar vilket är en del på hissen som utsätts för hårt slitage och ofta går sönder, säger Jonas Granzell. Genom att fokusera på service där den gör mest nytta ökar kvaliteten på det förebyggande underhållet, vilket avsevärt minskar fel och driftsstopp.

MBM tar hänsyn till hissens omgivning och användande, den tekniska plattformen och gällande lagar och föreskrifter. Det bygger också på att alla komponenter inte behöver underhåll vid samma tidpunkt. Utifrån hissens unika förutsättningar och omgivning görs en individuell serviceplan som underhållet sedan baseras på.

– Vi på KONE har också tydliga nyckeltal för vår serviceverksamhet med målet att kontinuerligt göra egenkontroll att MBM görs enligt processbeskrivningen samt att minska antalet fel för hissar under KONEs serviceansvar, säger Jonas Granzell.

Vi erbjuder ett brett urval av underhållstjänster

Vill du kontakta, rådfråga eller få en offert?

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site