Våra praktikanter från Korta vägen berättar

KONE har haft förmånen att ta emot praktikanter från Korta vägen – en arbetsmarknadsutbildning som drivs på flera universitet i Sverige. Här berättar Maryam och Rafat om sin praktik på KONE.

Korta vägen riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund som har studerat på utländskt universitet eller högskola utanför EU i minst tre år. Utöver utbildning och karriärvägledning erbjuds också kvalificerade praktikplatser inom det område som deltagaren är utbildad för.

Bakgrund inom inköp i Dubai

Rafat
Rafat

Rafat kom till Sverige i september 2015.

– Jag kommer från Syrien, men flyttade till Dubai 2005. Jag studerade där och tog en examen i Business Analysis and Business Administration. Därefter arbetade jag som Purchasing Manager på ett skeppsvarv fram tills jag flyttade till Sverige. I Sverige har jag bland annat läst på SFI och sedan gått Korta vägen på Stockholms universitet.

Du har praktiserat på inköpsavdelningen. Hur har det varit att praktisera på KONE och vad har du för mål framöver?

–Jag har ett viktigt mål och det är att jag vill lära mig det svenska språket bättre och utveckla vokabulären inom mitt yrke. Min praktikperiod på KONE har varit mycket värdefull och jag har lärt mig mycket, bland annat uttryck och facktermer vilket gjort mitt ordförråd större.

Marcus Broström
Marcus Broström

Marcus Broström, Sourcing Category Manager, har varit Rafats handledare på Inköp:

– Rafat har visat ett stort intresse för att förbättra och utveckla de arbetsuppgifter som han ställts inför. I denna roll krävs det kontinuerlig kommunikation både internt och externt. Som handledare har det varit intressant att leda Rafat genom praktiken och kontinuerligt ha en dialog kring arbetsuppgifter och utveckling framåt.

Jobbat med KONE-hissar i Iran

Maryam
Maryam

Maryam flyttade från Iran till Sverige i november 2015. Hon har en kandidatexamen i elektronik samt certifikat inom mekatronik från hemlandet.

– Mitt modersmål är persiska och mitt andraspråk är engelska, och jag har studerat på SFI. De senaste sex åren har jag jobbat som säljingenjör och teknisk säljare av nya hissar hos en av KONEs exklusiva partners i Teheran.

Vad du gjort under din praktik på KONE?
– Jag har främst agerat säljstöd och support till säljarna inom modernisering. Jag har läst på och uppdaterat mina kunskaper om KONEs produkter. Som praktikant i säljteamet har jag haft frihet att utöva olika saker inom säljprocessen. Till exempel har jag varit på olika utbildningar som har varit mycket lärorika för mig, och jag har följt med på kundmöten.

Vad vill du främst utvecklas inom?

– Mitt första och största mål är att utveckla mitt svenska språk och jag hoppas att jag kan utvecklas snabbt när det gäller språket.

Ett samarbete alla vinner på

Magnus Westerfalk
Magnus Westerfalk

KONE har ett samarbete med Korta vägen vid Stockholms universitet, Uppsala universitet samt med Arbetsförmedlingen.

– Då brist på utbildad och erfaren arbetskraft är ett växande problem inom många sektorer i Sverige tycker KONE att detta är en ypperlig chans att tillvarata nyanländas kompetens, något som både individen, KONE och samhället i stort tjänar på, berättar Magnus Westerfalk, rekryterare på KONE.

Anna Senften är arbetsmarknadskoordinator för Korta vägen vid Stockholm universitet:

– Vi jobbar med nyanlända akademiker med bakgrund från breda yrkesområden, de kan vara allt ifrån ingenjörer, ekonomer och lärare till psykologer. Vår arbetsmarknadsutbildning innehåller förberedande skräddarsydda kurser för att deltagarna ska bli anpassade till den svenska arbetsmarknaden och bli mer anställningsbara. Parallellt får de karriärvägledning och kvalificerad praktik.

Anna Senften
Anna Senften

Företag och organisationer investerar i medarbetarnas kompetensutveckling genom samarbetet med Korta vägen, menar Anna:

– Handledaren på arbetsplatsen höjer sitt ledarskap genom att vara mentor till praktikanten och genom att erbjuda utvecklande praktikuppgifter. Men praktikanten i sin tur ger dubbelt tillbaka till organisationen med sin kunskap och erfarenhet. Det är en win-win situation som skapar ett mer inkluderade samhälle!

Läs mer om Korta vägen:

Korta vägen vid Stockholms Universitet.

Korta vägen vid Uppsala Universitet.

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site