Hissen - ger trygghet och tillgänglighet i fastigheten

Trött på krånglande hissar, onödiga driftsstopp och på att behöva ta trapporna i tid och otid? Då är det dags att se över underhåll och serviceavtal för fastighetens hiss. Läs mer om den intelligenta hissen och om hur KONE 24/7 Connected Services kan lösa problem innan de uppstår.

Något av det mest centrala och mest använda i en fastighet är hissen. De flesta tänker nog inte så mycket på det utan förväntar sig att den ska fungera utan krångel – varje dag. Men när allt fler människor lever i städer så belastas hissar på helt nya sätt än tidigare och det är inte alltid som de äldre hissarnas standard räcker till. Hissen i ett bostadshus används dagligen många gånger, både av de boende och av besökare. Det är lätt att glömma bort att hissen är en mycket betydelsefull funktion både vad gäller trygghet och tillgänglighet i byggnaden.

En pålitlig hiss

Det är viktigt att de boende i huset kan lita på sin hiss och att den fungerar utan krångel, utan onödiga stopp eller med risk för att fastna. Ingen vill riskera att bli sittande länge mellan två våningar innan någon upptäcker att hissen har fastnat och felanmäler. Tillgängligheten till huset är också väsentlig, inte minst för äldre, barnfamiljer med barnvagn samt rörelsehindrade. För dessa grupper är det inte så lätt att bara ta trapporna. Därför är service och underhåll helt avgörande för att hissen ska fungera dag efter dag, år efter år.

Service dygnet runt

Med ny teknik och 24/7 Connected Services erbjuder KONE en ökad trygghet och tillgänglighet samt en förbättrad säkerhet i byggnaden. I praktiken innebär det att hissen är uppkopplad och övervakad 24 timmar om dygnet. Data samlas in och analyseras kontinuerligt och problem kan förutses innan de uppstår och åtgärdas vid behov. Om något akut, mot förmodan, ändå skulle hända meddelas en tekniker omgående. Risken att bli sittande i hissen eller att behöva ta trapporna minimeras. De boende får en tryggare upplevelse, ökad säkerhet och kortare väntetider. För bostadsrättsföreningen innebär det helt enkelt färre fel, snabbare åtgärder och ett underhåll som ökar livslängden på hissen.

Det här är en tilläggstjänst från KONE som med fördel även fungerar för befintliga hissar, det kan alltså vara en annan tillverkare på hissen än KONE.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site