KONE Next Level - frågor och svar

KONE Next Level – Frågor och svar

 • Vårt koncept är en unik helhetslösning från idé till färdig hiss.

  Allt detta ingår:

  • Kostnadsfritt besök där en av våra experter utvärderar möjligheter för er fastighet
  • Förslag på lämplig hisslösning
  • Deltagande vid möten med brf-styrelse eller projektgrupp
  • Budgetberäkning
  • Upphandling av byggentreprenör och övriga underentreprenörer
  • Projektplanering och tidsplan
  • Vi hjälper med nödvändiga myndighetsansökningar och ansökan av eventuella bidrag. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att innehåller i samtliga ansökningar är korrekt, komplett och att ansökan skickas in och godkänns
  • Projektledning och kontroll under byggprocessen
  • Installation av hiss med valda funktioner
  • Löpande information till de boende
  • Städning och besiktning
  • Stöd i att teckna ett förmånligt och långsiktigt underhållsavtal
  • 5 års garanti på installerad hiss
  • En kontaktperson som stöttar er under hela projektet

 • Ja, det finns två olika typer av statliga stöd som kan ansökas för installation av hiss i hisslöst hus.

  1. Bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar kan få stöd för att anpassa trapphus så att tillgängligheten ökas. Åtgärderna ska främja möjligheten för äldre personer att nu och/eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder. Detta stöd kan sökas för att installera till exempel en hiss i hisslöst hus. För anpassning av gemensamma utrymmen i hyreshus eller bostadsrättshus kan du få stöd för en fjärdedel av kostnaden, men som mest 200 000 kronor. Läs mer på Boverkets hemsida.

  2. Det andra stödet som går att söka är en påbyggnadsbonus som kan ges när ett befintligt hus byggs på med fler våningsplan. Den som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus utöver grundstödet. Kravet är att byggnadsprojektet ska leda till att antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Läs mer på Boverkets hemsida.

 • Vi kommer gärna ut till er för att utföra en kostnadsfri utvärdering av möjligheter till hissinstallation i er byggnad. Under detta besök utvärderar vi var hissen skulle kunna placeras samt fastställer omfattningen av de byggnadsarbeten som skulle krävas. Vi ger sedan förslag på vilken lösning vi tror skulle passa bäst för er byggnad. I nästa steg hjälper vi er att ställa upp en budget och kommer gärna med på ert styrelsemöte för att berätta mer och svara på frågor. Väljer ni sedan oss som leverantör stöttar vi i alla delar i projektet, från idé till färdig hiss. Ni behöver bara ha kontakt med er kontaktperson på KONE som kan besvara alla era frågor. Vi sköter sedan kontakten med alla under underentreprenörer, hjälper till med nödvändiga myndighetsansökningar och ansökan av eventuella bidrag. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att innehållet i samtliga ansökningar är korrekt, komplett och att ansökan skickas in och godkänns.

 • Vi kan installera en hiss i 95 procent av alla byggnader utan hiss. När vi har besökt platsen kommer vi att rekommendera den bästa lösningen för just din byggnad och utifrån era önskemål.

 • Kostnaderna varierar beroende på placering av hiss och byggarbetets omfattning och art. Efter att ha gjort en utvärdering på plats kan vi göra en första bedömning av kostnader. Som exempel kan kostnaden bli ca 1 150 000 SEK exklusive moms för en hiss i ett fyravåningshus, om den installeras i ett befintligt trapphus med anpassat trapplöp.

 • Trapphusets storlek och utformning, samt våningsplanen som hissen ska gå till avgör vilken som är den bästa platsen för hissen. Om det finns tillräckligt med utrymme kan hissen installeras inuti trapphuset. Om utrymmet är begränsat kan man installera schaktet utanpå byggnaden.

 • Inklusive beslutsprocessen och planeringen kan hela projektet färdigställas inom ett år. Själva hissinstallationen tar i snitt 6-7 veckor men tiden både för byggarbetet och hissinstallationen beror på byggarbetets art och omfattning. I de allra flesta fall går det bra att bo kvar i byggnaden som vanligt under hela projektet. Vi ser till så att folk kan röra sig inom byggnaden på ett säkert sätt medan arbetet pågår och håller er löpande informerade om status på projektet.

 • För bostadsrättsföreningar kan hissen finansieras genom lån taget via föreningen. Vi hjälper gärna till med information och prisexempel.

 • Ja, vi har tekniska experter hos oss som med högsta kunskap om de existerande regelverk som gäller. Det europeiska Hissdirektivet 2014/33/EU anger minimikrav för hissar avsedda för persontransport. Direktivet anger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt hur godkännandeprocessen ska ske. Hissdirektivet är införlivat i Sverige genom BFS 2011:12 H12.

 • Vi hjälper till med formuleringar och att skicka in bygglov när ni väljer oss som leverantör. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att innehållet i samtliga ansökningar är korrekt, komplett och att ansökan skickas in och godkänns. När avtal är underskrivet påbörjar våra ingenjörer projektritningar direkt så vi är säkra på att hitta den mest optimala lösningen för just er byggnad.

 • Vi kan hjälpa er med bygglovsansökningar, ansökningar om statligt stöd samt förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket i de fall det behövs. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att innehållet i samtliga ansökningar är korrekt, komplett och att ansökan skickas in och godkänns.

 • Priset inkluderar allt som definieras i offerten.

 • Föreningen blir byggherre i egenskap av att vara fastighetsägare. KONE blir totalentreprenör och sköter alla kontakter med byggbolag och möjliga underentreprenörer. Ni som beställare behöver bara kontakta vår kontaktperson, vi sköter resten.

 • Vi har löpande dialog med er under hela projektet. Vem som har ansvar om projektet inte håller tidsramen beror på vem som orsakar förseningen. Om det beror på oss eller våra underleverantörer har vi ansvaret för förseningen.

 • Ja, vi kommer kostnadsfritt ut och mäter var en hiss skulle kunna placeras i er fastighet och ger samtidigt råd samt gör beräkningar på vilken typ av byggnadsarbete som skulle kräva för detta.

 • Garantitiden är 5 år.

 • I avtalet med oss ingår det fri service under garantitiden (5 år). Vi gör under denna tid regelbundna servicebesök och kommer ut på plats och åtgärdar eventuella problem som kan uppstå. Efter denna tid tar vi en dialog om vilket serviceavtal som passar er förening bäst. Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal utifrån era behov och önskemål.

  Läs mer om KONEs serviceerbjudande här »

 • Absolut, en normalstor rullator och rullstol får alltid plats i våra hissar. Vi har de mest utrymmeseffektiva hissarna på marknaden och försöker alltid att få in en så pass stor hiss det bara går på det utrymme som finns tillgängligt.

 • Vi installerar alltid en larmtelefon i hissen med direkt förbindelse till vårt kundcenter som är bemannat dygnet runt, året runt. Larmtelefonen fungerar även om strömmen skulle gå. När den inbyggda larmknappen i hissen trycks in möjliggörs tvåvägskommunikation mellan de som står i hissen och KONEs Kundcenter. Vårt system identifierar automatiskt vem du är och platsen så att alla problem kan lösas snabbt. De allra flesta driftsstopp kan lösas per telefon. Om det inte går att lösa på detta sätt kommer en av våra servicetekniker ut och kan manuellt sänka hissen till närmsta stopp.

 • Om bygglovet inte beviljas har båda parterna rätt att dra sig ur avtalet.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning

Vi kan kostnadsfritt komma till er och ge rådgivning om vilka lösningar som passar bäst för just er fastighet. Fyll i formuläret på länken nedan så kontaktar en av våra experter er inom kort.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.