WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

Till toppen av sidan

För fjärde året i rad delar KONE och Parasport Sverige ut ett tillgänglighetsstipendium på 50 000 SEK. Pengarna ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar och ge fler möjlighet till fysisk aktivitet.

Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet

Många idrottsanläggningar runt om i Sverige är idag långt ifrån så tillgängliga att alla i vårt samhälle har möjlighet att ta del av de aktiviteter som erbjuds. Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det. Detta är något som KONE och Parasport Sverige vill förändra! Vi vill uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar och därmed öka möjligheterna för alla, oavsett fysiska förutsättningar, att kunna idrotta!

KONE är ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar och har arbetat länge med tillgänglighetsfrågor. Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter, samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics. KONE är officiell Tillgänglighetssponsor till Parasport Sverige. Vi arbetar med innovativa lösningar för att alla människor ska kunna förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt, det vi kallar för People Flow. I detta ingår också att skapa förutsättningar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna ha ett aktivt och självständigt liv, en ambition som går hand i hand med Parasport Sveriges målsättning. Därför har KONE i samarbete med Parasport valt att utlysa ett årligt Tillgänglighetsstipendium.

KONE och Parasports Tillgänglighetsstipendium

Vårt Tillgänglighetsstipendium på 50 000 kr kan användas till åtgärder som förbättrar tillgängligheten i eller utanför idrottsanläggningar.

Tillgänglighetsförbättringar kan till exempel utgöras av:

  • Automatiska dörröppnare
  • Punktskrift och ljudmeddelanden vid hissen
  • Plattformshiss från markplan till entréplan
  • Modernisering av existerande hiss (automatisk dörröppning, bredare hisskorg, sittplats i hiss, etc.)
  • Ramper vid ingång
  • Handikappanpassning av toalett
  • Förbättrade parkeringsmöjligheter
  • Information på webben om de idrotter som erbjuds

Ansökningsperioden är över

Sista ansökningsdatum var den 31 maj 2019.

Vinnare utses under juni månad och publiceras därefter på denna sida.

Regelverk

Max en ansökan kan skickas in per förening. Stipendiet är öppet för ansökan från Sveriges alla idrottsföreningar, d.v.s. även föreningar som idag inte utövar någon parasport.

Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige. Stipendiet kan gå till en eller flera idrottsföreningar. Vid tillgänglighetsanpassningar som innebär att KONEs lösningar installeras vid anläggningen kan eventuell arbetskostnad också ingå utöver stipendiebeloppet. Det finns dock inga krav på att tillgänglighetsanpassningarna ska innehålla lösningar från KONE.

Vid val av vinnare ser juryn positivt på om så många utövare som möjligt kan dra nytta av tillgänglighetsförbättringarna. Bedömning görs också av om ansökan är rimlig i förhållande till stipendiets belopp samt av möjligheten att genomföra förändringen. Tillgänglighetsanpassningarna skall vara genomförbara inom tre månader efter att föreningen erhållit stipendiet. Juryn ser det också positivt om förändringarna kan leda till en nyetablering av parasport på orten/i föreningen.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Vid frågor kontakta:

Hanne Luukkonen Konradsson, Marknads- och kommunikationschef KONE AB,

hanne.konradsson@kone.com

img_kfum malmö  cblock

Tillgänglighetsstipendiet 2018 till KFUM Malmö

Föreningen KFUM i Malmö tog emot tillgänglighetsstipendiet för deras ambitioner att utveckla lägergården Hallaskog till ett center som är tillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett funktionsnedsättning.

Image_stipendium-2017-ryttarforening

Tillgänglighetsstipendiet 2017 till Lunds Civila Ryttarförening (LCR)

För andra året i rad delade KONE och Parasport Sverige ut sitt tillgänglighetsstipendium. 2017 stod ridning i fokus och det viktiga arbete Lunds Civila Ryttarförening (LCR) gör som en av Skånes största ridklubbar för personer med funktionsnedsättning.

Image_tgstipendiet-1070

Tillgänglighetsstipendiet 2016 till IFK Borlänge Alpin

KONE och Parasport Sverige delade första gången ut tillgänglighetsstipendiet 2016. IFK Borlänge Alpin prisades då för sitt arbete med att göra alpin skidåkning tillgängligt för fler.