WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

KONE och Parasport Sverige delade 2016 ut det första tillgänglighetsstipendiet på 50 000 SEK till IFK Borlänge Alpin som vann för sitt arbete med att göra alpin skidåkning tillgängligt för fler. Pengarna har gått till konkreta tillgänglighetsanpassningar och ska ge fler möjlighet till fysisk aktivitet.

Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet

Tillgänglighetsstipendiet ska uppmuntra och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar. Den idrottsföreningen som bäst visar hur stipendiet gör idrotten tillgänglig för fler – vinner. Medlen ska gå till att anpassa i eller utanför idrottsanläggningar så att fler, oavsett förutsättningar, får chansen att idrotta.

– Små förändringar i vardagen kan ha stor betydelse för möjligheten att förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Vi samarbetar med Parasport Sverige inom en rad tillgänglighetsfrågor för att fler människor ska kunna leva ett mer aktivt liv, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

IFK Borlänge Alpin är en av de föreningar i Sverige som har flest alpina åkare med funktionsnedsättning. Föreningen arbetar för att kunna ta emot alla som vill prova på skidåkning och pengarna ska hjälpa till i det viktiga arbetet.

– Borlänge Alpin gör det möjligt för fler att åka utför. Föreningen är en föregångare och inspiration för andra, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige med följande motivering:

Föreningen har de senaste åren på ett föredömligt sätt arbetat aktivt med inkludering och att alla som vill prova på alpin skidåkning ska ha möjlighet att göra det.

Klubben drivs av ett antal aktiva eldsjälar som visar ett brinnande engagemang. IFK Borlänge Alpin är idag en av de föreningar i Sverige som har flest aktiva utövare med funktionsnedsättning som utövar alpin skidåkning. Redan idag åker flera personer långt för att få möjligheten att prova på skidåkning, men möter fysiska hinder för att komma in i klubbhuset. Med Tillgänglighetsstipendiet ges möjlighet för fler att både utöva parasport och att också inkluderas i gemenskapen i klubbstugan.

KONE och Parasports Tillgänglighetsstipendium

Vårt Tillgänglighetsstipendium på 50 000 kr kan användas till åtgärder som förbättrar tillgängligheten i eller utanför idrottsanläggningar.

Tillgänglighetsförbättringar kan till exempel utgöras av:

  • Automatiska dörröppnare Punktskrift och ljudmeddelanden vid hissen
  • Plattformshiss från markplan till entréplan
  • Modernisering av existerande hiss (automatisk dörröppning, bredare hisskorg, sittplats i hiss, etc) Ramper vid ingång
  • Handikappanpassning av toalett
  • Förbättrade parkeringsmöjligheter
  • Information på webben om de idrotter som erbjuds

Vid frågor kontakta:

Malin Brant-Lundin, Marknads- och kommunikationschef KONE AB, malin.brantlundin@kone.com