WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

KONE är, med en omsättning på över 9,1 miljarder euro och 57 000 anställda i över 60 länder, en av världens största och branschdrivande hiss- och rulltrappsleverantörer. I Sverige är KONE även ett av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar.

KONEs mål är att leverera den bästa People Flow-upplevelsen i en allt mer urbaniserad värld. People Flow innebär att människor på ett smidigare, säkrare, snabbare och mer komfortabelt sätt kunna röra sig mellan och inom byggnader i samhället. KONE har arbetat intensivt med dessa frågor och har som enda nordiska företag lyckats ta sig in på en topp 50-placering på Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag, för sjätte året i rad.

Det grundläggande syftet med socialt ansvarstagande är att varje dag agera på ett sätt som säkerställer KONEs hållbarhet och långsiktiga framgång genom att ta ansvar för den påverkan man har på samhället.

Urbanisering kräver hållbart byggande

Världen blir allt mer urbaniserad – inflyttningen till och expansionen av städer ökar ständigt och detta innebär stora utmaningar. För att kunna hantera att fler människor rör sig, bor och arbetar i och kring städer krävs en hel del modernisering och utveckling av stadens infrastruktur med fokus på People Flow.

Byggnader står för 40 % av världens energiförbrukning varav hissar och rulltrappor står för cirka 2-10% av energiförbrukningen i byggnaden. I Sverige finns det 120 000 hissar och över hälften av dem är över 25 år gamla. Hissarna uppfyller ofta inte dagens säkerhetskrav och är med sin gamla teknik inte energieffektiva. De har dessutom onödigt många kostsamma driftstopp. Genom ett hissutbyte kan dess energiförbrukning reduceras upp till 70% och förbättra People Flow. KONE har länge arbetat med att minska energiförbrukningen och var först i branschen med att ha en A-klassad hiss.

Tillgänglighet ger samhällsvinster på flera sätt

Människor lever allt längre och beräkningar visar att år 2050 har antalet personer över 60 år ökat med 1,3 miljarder. Detta ökar behoven av äldreboenden då många tvingas flytta från sina hem på grund av att de inte har samma rörlighet som tidigare och det saknas hiss i fastigheten. KONE har utvecklat möjligheterna med att installera en hiss i en byggnad även i mycket små utrymmen och där det tidigare inte funnits en hiss för att öka tillgängligheten får såväl äldre, funktionshindrade och barnfamiljer med vagn.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport (på engelska)

KONE Code of Conduct - Uppförandekod för KONEs leverantörer som illustrerar de värden enligt vilka KONE agerar globalt.