Vad händer om jag förlorar min telefon eller nyckeltagg?

Fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren kan snabbt och enkelt avaktivera gamla digitala nycklar och skapa nya När en traditionell fysisk nyckel försvinner, betyder det i värsta fall att alla lås i fastigheten måste bytas ut vilket kan bli väldigt dyrt. Digitala nycklar kan bli avaktiverade på distans, både från en enskild användare eller från en användargrupp.

Vad händer om batteriet tar slut på min telefon?

Som en back-up kommer du alltid att ha en fysisk nyckel, vilket fortfarande också kommer att krävas för att öppna din egen lägenhetsdörr.

Tänk om det blir strömavbrott i fastigheten?

Access-systemet slutar då att fungera och entrédörren öppnas i detta fall manuellt med en traditionell, fysisk nyckel.

Tänk om jag tappar internetuppkopplingen?

Användarrättigheterna är nedladdade och krypterade i din smartphone, så du fortfarande kan ta dig in på ett säkert sätt.

Vilken slags teknologi används för att min smartphone ska kunna öppna dörren?

Vanlig trådlös Bluetooth-uppkoppling används.

Vad är Bluetooth?

Bluetooth är en global trådlös standard som används för att koppla enheter till varandra trådlöst. Exempelvis används Bluetooth för handsfree-system i bilar och i trådlösa högtalare/hörlurar.

Vad är det som orsakar den korta fördröjningen när man öppnar dörren med en smartphone?

Normal öppningstid varierar mellan 0,5 till 2 sekunder. Den specifika telefonen, mjukvara, telefonmodell samt antalet applikationer som rullar i bakgrunden, påverkar öppningstiden.

Hur säkerställer KONE att dess produkter och tjänster är digitalt säkra?

Vi är väl medvetna om de säkerhetsutmaningar som omger uppkopplade tjänster. För oss är det viktigt att genomgående hålla en hög säkerhetsnivå – från utveckling av mjukvara, uppkoppling av utrustning till att samla in och använda data för att förbättra kundservice och upplevelsen för slutanvändare.
För KONE Residential Flow betyder detta till exempel att all uppkoppling är krypterad, access till alla system är kontrollerad, våra molngränssnitt (API:s) är säkrade, och tjänsten har blivit granskad ur ett säkerhetsperspektiv. Vi underhåller våra tjänster löpande så att de fortsätter att vara skyddade, samt övervakar dem för att upptäcka eventuella avvikelser och är beredda att vidta åtgärder om det behövs.

Kommer entrédörren behöva bytas ut?

Inte nödvändigtvis, men ett elslutsbleck kan behöva installeras. Många ytterdörrar har redan detta installerat. Om din byggnad har en PIN-kod eller kommunikationssystem kopplat till dörren, så finns det sannolikt redan ett elslutsbleck installerat.

Kan man integrera flera hissar i systemet?

Ja, vårt system kan hantera upp till tre hissar i samma grupp. Systemet kommer att be den hiss som är närmast och tillgänglig att hämta upp de boende.

Kan jag integrera en tredje parts system för byggnadsautomatisering och fjärrövervakning?

Vår lösning har fri I/O, vilket innebär kontroll av exempelvis portens lampor. Mjukvaruinställningarna behöver granskas från fall till fall, så detta ingår inte i KONEs standarderbjudande.

Varför kan vi inte få en fingeravtrycksläsare istället?

Att ha flertalet användare till samma läsare skulle kräva stora mängder strömförbrukning. Avläsning med fingeravtryck skulle därför göra systemet otillförlitligt vilket kan skapa frustration. Den fingeravtrycksigenkänning som finns i dagens smartphones är oftast anpassad för en till två användare, och fungerar därför  bra i det sammanhanget.
Som en extra säkerhetsåtgärd kan användarna öppna dörren med sin smartphone, vilken i sin tur kräver användarens fingeravtryck eller PIN-kod.

Datasekretess?

KONE har en intern personuppgiftspolicy och vi åtar oss att tillämpa denna utöver gällande lagstiftning. Vi värdesätter sekretessen högt och har från första början i utvecklingen av denna lösning tagit hänsyn till relaterade dataskyddsprinciper och skyldigheter. Vi har exempelvis utformat vårt system så att användarnas uppgifter hanteras anonymt i största möjliga mån och inte lagras längre än nödvändigt. Produkten samlar inte mer data än vad som behövs för ändamålet (till exempel telefonnummer och e-postadresser), och accessrättigheter är strikt begränsade.

Vem kontaktar jag vid eventuella problem?

Gäller det användarrättigheter så kontaktar du den som administrerar fastighetens system (exempelvis fastighetsansvarig). För övrig hjälp med systemet eller applikationerna så finns våra hjälpsidor på KONEs webbplats.

Kan jag beställa fler taggar om dessa till exempel tappas bort?

Ja, KONE hanterar taggar som reservdelar och dessa kan beställas via fastighetsansvarig.

Kan jag anpassa inställningarna så att de blir personliga?

Du kan ställa in tiden det tar att gå från entrédörr till hissen och göra dessa personliga, eftersom vi vet att människor går i olika hastigheter. Dessutom kan du anpassa hissens upphämtningsfunktion utifrån dina önskemål, till exempel ingen automatisk upphämtning, hissen anländer till entréplanet, hissen anländer till entréplanet och den våning du vill åka till är förinställd (det sistnämnda kan användaren själv ställa in).

Vilka telefonmodeller är kompatibla med KONE Residential Flow?

Både iPhone och Android fungerar.

Stäng

Fyll i dina kontaktuppgifter

Var uppmärksam på att vi kommer att samla in dina personliga upplysningar när du skickar in detta formulär. För mer information om behandling av personuppgifter, läs vår Personuppgiftspolicy.
Stäng

Tack!

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer snart till dig.

Tipsa gärna om vår lösning för dina kollegor, fastighetsansvarig eller för styrelsen och/eller medlemmarna i din bostadsrättsförening.

Var uppmärksam på att vi kommer att samla in dina personliga upplysningar när du skickar in detta formulär. För mer information om behandling av personuppgifter, läs vår Personuppgiftspolicy.