WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site

Till toppen av sidan

Låt hissarna sköta snacket

KONE har gjort hissar intelligenta. För att visa möjligheterna med uppkopplade hissar översätter vi data i realtid till röster på utvalda platser runtom i världen - så att du kan lyssna på verkliga samtal mellan maskiner. Välj en plats och lyssna nu!

I korthet

KONE har i samarbete med IBM gjort hissarna smartare. Genom att ansluta våra hissar till molnet kan vi samla stora mängder data från sensorer som genom IoT-plattformen Watson övervakas, analyseras och visas i realtid. På så sätt kan vi skräddarsy det perfekt underhållet för varje enskild hiss. För KONEs kunder innebär detta bland annat färre fel och snabbare reparationer samt förlängd livstid på utrustningen. För personer som använder hissarna innebär det kortare väntetider, ökad säkerhet och en bättre användarupplevelse.

Nu kan även du höra dem tala. Lyssna på våra talande hissar när de konverserar med molnet, i form av en mänsklig röst. Vi översatte deras data till ett språk du kan förstå. Så nu kan du se och höra hur vi övervakar och analyserar meddelanden från våra hissar. I realtid.

KONEs uppkopplade tjänster dygnet runt

INTELLIGENT OCH FÖRUTSEENDE

Med hjälp av den senaste tekniken kan hissar nu säga vad de tänker och se till att våra tekniker är steget före. Resultatet? Färre fel, snabbare reparationer och mer sinnesfrid för dig.

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Hissar är i tjänst dygnet runt och det är vi också. Om ett problem uppkommer får vi detaljerad information från Watson om vad som orsakar problemet och hur brådskande det är. Genom att hålla uppsikt dygnet runt kan vi direkt reagera vid plötsliga fel samt även hitta och åtgärda fel som annars aldrig upptäckts.

FULL INSYN

Med hjälp av IoT-teknik analyseras behoven av underhåll och eventuella proaktiva åtgärder kan planeras i god tid.

Hur fungerar det?

KONEs uppkopplade tjänster innebär övervakning av era utrustningar dygnet runt

Systemet bevakar kritiska parametrar kontinuerligt

Utrustning som är installerad i hissen samlar in information från hissens parametrar, användningsstatistik och fel. Utrustningen skickar all information i realtid till KONEs molntjänst, där analysen görs med hjälp av IoT-teknik.

AVANCERAD TEKNIK UPPTÄCKER FEL I FÖRVÄG

Data från hissen behandlas av ett avancerat analyssystem. Om systemet fastställer att service eller andra proaktiva åtgärder behövs, underrättas en tekniker omedelbart alternativt kontaktar systemet teknisk support eller kundservice, beroende på typ av problem.

ÖKAD TRANSPARENS

Du kan i realtid se utrustningens status och får meddelanden och rapporterar om alla åtgärder vi vidtar. När du vet precis vad som händer kan du planera i förväg och budgetera för framtida servicebehov.

Vill du veta mer om uppkopplade hissar?

Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig


Ett av pilotprojekten för "talande hissar" har tillsammans med IBM utförts med Humlegården Fastigheter i Stockholm

“Vi vill bidra till en bättre livsmiljö och ökad kvalitet för alla våra kunder. Våra hissar är en viktig del av kundens upplevelse i våra fastigheter, och vi vill därför minimera oplanerade stopp och maximera den tekniska livslängden, vilket kräver nya innovativa sätt att arbeta med förebyggande underhåll och service. Genom det här pilotprojektet använder vi realtidsinformation från våra hissar för att förbättra upplevelsen för alla som dagligen använder hissarna i våra byggnader”

Peter Lind, Fastighetschef

Läs mer om pilotprojektet och se filmen med vår vd Jaakko Kaivonen »

KONE utför pilotprojekt i Sverige med uppkopplade intelligenta hissar