Rätt och Fel användning av rulltrappor och rullband

Rätt användning av rulltrappor och rullband

Om rulltrappor och rullband används på rätt sätt får alla användare en säker och bekväm transport. Följ de här enkla riktlinjerna för att undvika skador och öka säkerheten. Läs mer om fel användning av rulltrappor och rullband >>

Stå framåtvänd och håll i handledaren.
Stå stadigt på båda fötterna och undvik kanterna av rulltrappan.
Vid rulltrappans slut, gå bort från rulltrappan och ge plats för nästa passagerare att stiga av.
Barn ska alltid hålla en vuxen i handen under färden.
Nödstoppsknappen ska användas om en olycka inträffar eller om rulltrappan inte fungerar korrekt.

Fel användning av rulltrappor och rullband

Om du är uppmärksam och beter dig förnuftigt kan du undvika och förebygga skador i samband med rulltrappor och rullband. Du får inte sitta, leka eller åka i rulltrappan eller på rullbandet i fel riktning. Använd inte rulltrappan om du har med dig en barnvagn, har nedsatt fysisk rörlighet eller om du medför stora föremål. Uppsök en hiss istället.

Åk inte med en barnvagn eller shoppingvagn i en rulltrappa. Använd en hiss istället.
Personer med nedsatt fysisk rörlighet, som använder käpp, kryckor, rollator eller rullstol ska inte använda rulltrappan.
Transportera inte stora, långa eller tunga föremål i rulltrappan. Lek inte i en rulltrappa. Barn ska endast åka i vuxet sällskap och får inte lämnas utan uppsikt i närheten av en rulltrappa.
Det är inte tillåtet att kliva på eller stiga av rulltrappan i fel riktning. Sitt inte på rulltrappan eller på handledaren. Luta dig heller inte över handledaren.
Spring inte i en rulltrappa – vid fall kan du skadas allvarligt av vassa kanter!
Kontakta oss

Säkerhetstips om hissar

Om hissen används på rätt sätt får alla användare en säker och bekväm transport.

Läs mer »

Säkerhetstips om dörrar

Automatiska dörrar underlättar för dig att komma in eller ut. Du kan hjälpa till att säkerställa att de fungerar som de ska.

Läs mer »