Modernisering

Oavsett hur väl underhållna de är, kommer hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och portar förr eller senare att behöva moderniseras – eller till och med bytas ut helt och hållet. Våra flexibla moderniseringslösningar medför ett flertal fördelar, och våra effektiva processer gör att störningarna hålls nere på en minimal nivå. KONEs moderniseringar omfattar allt från byte av individuella komponenter och system till fullständiga byten av utrustningen.

1. Höga energikostnader? Många reparationer?

Genom att modernisera utrustningen med KONE kan du:

 • Öka din byggnads värde.
 • Minska energikostnaderna. Till exempel kan energikostnaderna för hissdriften minskas med upp till 70%.
 • Minska antalet oplanerade driftstopp och förlänga utrustningens livslängd.
 • Efterleva de senaste säkerhetsbestämmelserna.
2. Bullrig och obekväm? Långa väntetider?

Med en modernisering från KONE får du:

 • En säkrare, mjukare och tystare hisstur
 • Upp till 50 % mer utrymme i hisskorgen, förbättrad tillgänglighet
 • Ett modernt utseende och fräsch känsla
 • Ökad kapacitet och prestanda
3. Oroar du dig för störningar? Vet du inte var du ska börja?

När du samarbetar med KONE drar du nytta av:

 • Professionell, lokal service som kan dra nytta av global expertis
 • En tydlig bild av utrustningens skick och en plan för hur du kan modernisera den på bästa vis
 • Högkvalitativa moderniseringslösningar som är anpassade efter dina behov
 • En professionellt hanterad och effektiv modernisering med så små störningar som möjligt för boende och besökare

Hissmodernisering

Smidiga lösningar för att förnya hissutrustning

Läs mer »

Modernisering av rulltrappor

Smarta sätt att ge rulltrappor och rullband ett helt nytt liv.

Läs mer »

Dörrmodernisering

Flexibla lösningar för uppgradering av automatiska dörrar

Läs mer »