Smidigare, effektivare People Flow

Få högsta möjliga säkerhet och smidigt People Flow med makalös flexibilitet och skalbarhet.

Se hur KONE Accesslösningar fungerar »

Smidigare, effektivare People Flow

Få fullständig kontroll över driften av alla hiss- och rulltrappssystem från en enda plats.

Se hur KONE Övervakningslösningar fungerar »

Smidigare, effektivare People Flow

Förmedla multimedia- och webbaserad information, och underlätta för besökare att orientera sig i byggnaden.

Se hur KONE Informationslösningar fungerar »

Smidigare, effektivare People Flow

Förbättra enkel användning samtidigt som hissarnas trafikhanteringskapacitet och prestanda ökar.

Se hur KONEs destinationslösningar fungerar »

KONE Sverige

Vi tillhandahåller industriledande hissar, rulltrappor, rullband och automatiska dörrar samt innovativa lösningar för underhåll och modernisering.

KONE KUNDCENTER

0771 50 00 00

Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen för hissen?

Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att hissen i en byggnad fungerar och uppfyller de aktuella säkerhetskraven.
Läs mer här »

Enkelt att installera hiss i hisslösa hus

Att installera en hiss i en fastighet gynnar inte bara de boende utan påverkar också lägenheternas attraktivitet och möjligheterna till att nyttja fler utrymmen i fastigheten.
Läs mer här »

Hur länge håller hissen?

Alla tekniska produkter har en begränsad livslängd, vilket även gäller de drygt 120 000 hissar som finns i Sverige idag. Ett bra serviceavtal med en kompetent leverantör förlänger till viss del livslängden.
Läs mer här »

Hissen – en okänd säkerhetsfälla utan rätt service

Många av idag drygt 120 000 hissar i Sverige uppfyller inte dagens säkerhetskrav, vilket medför onödiga risker för användarna.
Läs mer här »